Aktivitetsavgift 2017

For å kunne gi guttene i klubben et godt aktivitetstilbud er vi helt avhengig av at aktivitetsavgiften til Ungdomsavdelingen betales.

For å kunne gi guttene i klubben et godt aktivitetstilbud er vi helt avhengig av at aktivitetsavgiften til Ungdomsavdelingen betales. Aktivitetsavgiften består av medlemskontingent og treningsavgift, og skal dekke spillernes forsikringer og driften av lagene som innbefatter halleie, brøyting av baner, dommerutgifter, påmeldingsavgift til serie, drakter, kursing av trenere, utstyr osv.

 • Aktivitetsavgift 1 (mars/april)
 • Treningsavgift 1. halvår: se tabell
 • Medlemskontingent: 550 kr
 • Egenandel drakt: 150 kr (gjelder ikke MG 6 år)

 

De spillerne som får ny drakt i 2017 kan enten låne den fra klubben eller betale en egenandel og beholde drakten til odel og eie.

Aktivitetsavgift 2 (sep/okt) 

 • Treningsavgift 2. halvår: se tabell
 • Lotteri: 600 kr
 • Egenandel drakt: 150 kr (gjelder ikke MG 6 år)

De spillerne som får ny drakt i 2017 kan enten låne den fra klubben eller betale en egenandel og beholde drakten til odel og eie.

Regler moderasjon 

 • Søskenmoderasjon: eldste betaler full avgift, mens øvrige søsken har kr. 350,- i rabatt pr. barn.

NB! Moderasjonen trekkes fra med 175,- pr. halvår.

 • Barn av Hovedtrener i MG og LG betaler ikke treningsavgift
 • Barn av inntil to assistenttrenere i MG og LG betaler halv pris.

NB! Betaler treningsavgift kun for 1. halvår

 • Barn av trenere i SMG, G og Jr 3 betaler vanlig treningsavgift

 

Innbetaling av Aktivitetsavgift

Alle lag i klubben skal ha lagskonto. Innbetaling av Aktivitetsavgiften skjer til lagskonto og går videre til klubben i en samlet betaling. 

 • Foreldrene betaler inn beløp for sin sønn til lagskontoen i henhold til skjema for Aktivitetsavgift.
 • Glimt sender faktura til hvert lag på samlet beløp for laget.
 • Spillere som ikke betaler Aktivitetsavgift mister retten til å spille på laget.
Annonse fra Eliteserien: