Bodø/Glimt søker utviklingsleder

Ledig stilling i FK Bodø/Glimt Utviklingsleder (100%)

Click here for English version

Fotballklubben Bodø/Glimt spiller sine hjemmekamper på Aspmyra stadion. Klubben har i lange perioder spilt på øverste nivå i Norge, men rykket ned til OBOS-ligaen i 2016. Klubben har en klar ambisjon om å bli et stabilt eliteserielag innenfor bærekraftige økonomiske rammer. Klubben har et kontinuerlig mål om å være en av de fremste spillerutviklingsmiljøer for fotball i Norge.

Arbeidsområde
Utviklingsleder vil ha det overordnede faglige-, administrative og økonomiske ansvaret for klubbens spillerutviklingsarbeid i Glimtakademiet (satsingslag G13 til G19), samt i forhold til klubbens øvrige spillerutviklingsarbeid som skjer i samarbeid med andre klubber i byen og regionen. Utviklingsleder har også et faglig overordnet ansvar for klubbens øvrige lag i Barne- og ungdomsavdeling. Utviklingsleder rapporterer til klubbens Daglige leder.

Nærmere om utviklingsleders sportslige ansvar

Utviklingsleders overordna ansvar er å implementere klubbens strategier for spillerutvikling og kvalitetssikre dette arbeidet. Dette innebærer bl.a. ansvar for planlegging, gjennomføring og evaluering av arbeidsprosesser, som sikrer nødvendige sammenhenger og kvalitet i treningsprosessene, fra barnefotballen og opp til G19.

Utviklingsleder er ansvarlig for klubbens faglig bidrag og samarbeid omkring spillerutvikling i andre klubber i byen og regionen. Utviklingsleder har det overordnede faglige ansvar for SFO/FFO/fotballskoler i regi av klubben.

Nærmere om utviklingsleders administrative ansvar

Utviklingsleder har ansvaret for oppfølging og skriftlig vedlikehold av klubbens sportslige planverk innenfor sine definerte arbeidsområder. Utviklingsleder har ansvar for at spillerutviklingsarbeidet gjennomføres innenfor de budsjettrammer som til enhver tid er stilt til disposisjon, samt øvrig budsjettarbeid knyttet til den aktivitet som tilligger stillingen. Utviklingsleder er klubbens sportslige kontaktperson mot Nordlandfotballkrets, Norsk Toppfotballsenter, Norsk Toppfotball og Norges Fotballforbund for forhold som vedrører arbeid med spillerutviklingen i klubben. Utviklingsleder skal videre ha kontakt med relevante klubber, organisasjoner og andre samarbeidspartnere.

Nærmere om økonomi- og personalansvar

Utviklingsleder har personalansvar for trenere og spillerutviklere i Glimtakademiet. Utviklingsleder har videre det økonomiske ansvaret for at aktivitetene som tilligger arbeidsområdet spillerutvikling skjer innenfor de budsjettrammer som er stilt til disposisjon av klubben. 

Kompetanse-/kvalifikasjonskrav

Det er i utgangspunktet et krav om UEFA – A-lisens, men søkere med annen relevant utdanningsbakgrunn vil også bli vurdert. I dette ligger minimum idrettsfaglig BA-grad med relevant fordypning. Relevant trener-/leder/-administrativerfaring er ønskelig og vil bli vektlagt, samt personlig egnethet for stillingen. Stillingen krever stor arbeidskapasitet kombinert med utholdenhet/tålmodighet. Klubbens utviklingsleder må videre være selvgående, være god på å bygge team og være fotballfaglig trygg. Stillingen innebærer et behov for å kommunisere godt både skriftlig og muntlig (språk: norsk/engelsk).   

For informasjon om stillingene kontakt daglig leder Frode Thomassen tlf. 91 75 29 73 eller styreleder Hege Leirfall Ingebrigtsen tlf 958 39 908. Lønn etter avtale.

Søknad med CV sendes elektronisk til frode@glimt.no. Søknadsfrist 1.august 2017

Annonse: