Aktivitetsavgift 2020

For å kunne gi guttene i klubben et godt aktivitetstilbud er vi helt avhengig av at aktivitetsavgiften til Ungdomsavdelingen betales.

Annonse:

For å kunne gi guttene i klubben et godt aktivitetstilbud er vi helt avhengig av at aktivitetsavgiften til Ungdomsavdelingen betales. Aktivitetsavgiften består av medlemskontingent og treningsavgift, og skal dekke spillernes forsikringer og driften av lagene som innbefatter halleie, brøyting av baner, dommerutgifter, påmeldingsavgift til serie, drakter, kursing av trenere, utstyr osv.

Aktivitetsavgift 1 (mars/april)

 • Treningsavgift 1. halvår: se tabell
 • Medlemskontingent: 200 kr

Aktivitetsavgift 2 (sep/okt) 

 • Treningsavgift 2. halvår: se tabell
 • Lotteri: 700 kr

 

 

 

 

Treningsavgift 2020

1. halvår

2. halvår

MG 6 år

1800

1250*

900

MG 7 år

1800

1250*

900

MG 8 år

2000

1350*

1000

MG 9 år

2000

1350*

1000

MG 10 år

2350

1525*

1175

LG 11 år

2350

1525*

1175

LG 12 år

2400

1550*

1200

SMG2(G13-2 og G14-2)

2650

1675*

1325

G2 (G15 og G16-2)

2650

1675*

1325

Jr

2650

1675*

1325

*Årsmøtet vedtok i mars å redusere medlemskontingenten med 350,- med mål om å få flere støttemedlemmer. For at barne og ungdomsavdelingen skal kunne dekke løpende utgifter for 2020 må vi opprettholde samme nivå på Aktivitetsavgift, og de 350,- er derfor lagt til på treningsavgiften.

Regler moderasjon 

 • Søskenmoderasjon: eldste betaler full avgift, mens øvrige søsken har kr. 350,- i rabatt pr. barn.

NB! Moderasjonen trekkes fra med 175,- pr. halvår.

 • Barn av Hovedtrener i MG og LG betaler ikke treningsavgift
 • Barn av inntil to assistenttrenere i MG og LG betaler halv pris.

NB! Betaler treningsavgift kun for 1. halvår

 • Barn av trenere i SMG, G og Jr 3 betaler vanlig treningsavgift

Innbetaling av Aktivitetsavgift

Alle lag i klubben skal ha lagskonto. Innbetaling av Aktivitetsavgiften skjer til lagskonto og går videre til klubben i en samlet betaling. 

 • Foreldrene betaler inn beløp for sin sønn til lagskontoen i henhold til skjema for Aktivitetsavgift.
 • Glimt sender faktura til hvert lag på samlet beløp for laget.
 • Spillere som ikke betaler Aktivitetsavgift mister retten til å spille på laget.
Annonse fra Eliteserien: