Aktivitetsavgift 2022

Annonse:

For å kunne gi guttene i klubben et godt aktivitetstilbud er vi helt avhengig av at aktivitetsavgiften til Ungdomsavdelingen betales. Aktivitetsavgiften består av medlemskontingent og treningsavgift, og skal dekke spillernes forsikringer og driften av lagene som innbefatter halleie, brøyting av baner, dommerutgifter, påmeldingsavgift til serie, drakter, kursing av trenere, utstyr osv.  

·         Aktivitetsavgift 1 (mai)

o   Treningsavgift 1. halvår: se tabell

o   Medlemskontingent: 200 kr

·         Aktivitetsavgift 2 (sep/okt)

o   Treningsavgift 2. halvår: se tabell

o   Lotteri: 600 kr
 

 

Regler moderasjon

o   Søskenmoderasjon: eldste betaler full avgift, mens øvrige søsken har kr. 350,- i rabatt pr. barn.

NB! Moderasjonen trekkes fra med 175,- pr. halvår.

o   Barn av Hovedtrener i barnefotballen 6-12 år betaler ikke treningsavgift

o   Barn av inntil to assistenttrenere i barnefotballen 6-12 år betaler halv pris.

NB! Betaler treningsavgift kun for 1. halvår

o   Barn av trenere i ungdomsfotballen 13-19 år  betaler vanlig treningsavgift.

Annonse fra Eliteserien: