Eidissen Consult

Om Eidissen Consult

Eidissen Consult AS er et familieeid investeringsselskap med hovedfokus på næringsutvikling i Nord-Norge

FAKTA