Nord skadedyrkontroll

FOREBYGING OG BEKJEMPELSE MOT SKADEDYR

Om Nord skadedyrkontroll

Nord Skadedyrkontroll ble etablert av Pål Stabæk. Pål Stabæk har lang erfaring fra å ha jobbet i Norges største skadedyrkontroll firma. NSK er etablert i Bodø, men har flere kunder i Narvik og Helgeland. Derfor ønsker vi å kunne tilby alle kunder mellom Bodø og Narvik, samt Helgeland markedets beste pris og oppfølging.

Hvilke tilbud har NSK?

NSK tilbyr tjenester både privat og hos næring med å forebygge og bekjempe skadedyr, samt installasjon og service av avfuktingsanlegg.
De fleste næringsbygg ønsker å sikre bygget mot rotte og mus, både innvendig og utvendig. Fugleaktivitet er også svært vanlig på industribygg. Her tilbyr vi sikring for å forebygge uønsket aktivitet.
Etter vært besøk/inspeksjon skriver vi en detaljert rapport som legges ved til kunden. Denne rapporten kan brukes av kunden om man ønsker eller trenger dokumentasjon på at det har vært kontroll av skadedyraktivitet. Om man ønsker en avtale med NSK så kommer vi på gratis befaring der vi finner den riktige løsningen for ditt behov.Alle bygg er forskjellige, og vi ønsker at kunden får den beste løsningen til sitt bygg og sin næring.

Nord skadedyrkontroll AS har stort fokus på miljøet og har dette som en av grunnpilarene i arbeidet som blir utført. NSK følger FHI´s nyeste retningslinjer og holder seg til en hver tid oppdatert på faglig kompetanse.

FAKTA