KPB

KPB er et ledende selskap innen analyse, innovasjon og næringsutvikling.

Om KPB


Vårt overordnede mål er å bidra til økt verdiskaping i Nord-Norge og til å øke kunnskap om de viktigste næringene i landsdelen.

Dette gjør vi i samarbeid med et bredt spekter av kunder, -både store og små, nyetablerte og etablerte, og innenfor privat så vel som offentlig sektor. Et godt samarbeid med både lokalt og regionalt næringsliv, virkemiddelapparat, utdanningsinstitusjoner og forskningsmiljøer et av kjennetegnene ved KPB.

Vi har høyt kvalifiserte ansatte, med variert bakgrunn innen økonomi, samfunnsvitenskap, ingeniørfag og farmasi, både på master- og doktorgradsnivå. Vi jobber tverrfaglig, noe som gir oppdragene våre en bred faglig tilnærming og i sum et bedre sluttprodukt. Som et resultat at vår aktivitet over 20 år har vi bygget et stort nettverk som inkluderer aktører i nærings- og samfunnsliv nasjonalt så vel som internasjonalt. Kontaktnettet spenner fra næringsliv og faglig spisskompetanse til politikk og øvrige offentlige instanser.


FAKTA

  • Partnernivå: Partner

  • Antall ansatte: 21

  • Besøkadresse: Sjøgata 15/17

  • Webadresse: https://kpb.no/

  • Telefon: 90635620