Bodø Energi

Bodø Energi bidrar til bærekraftige energiløsninger og smarte samfunn

Om Bodø Energi

Bodø Energi har en lang historikk med å elektrifisere Bodø, og vi skal fortsette å elektrifisere og bidra med bærekraftige energiløsninger i fremtiden!

Bodø Energi eies av Bodø kommune og i tillegg til eiers utbytte, investerer vi i bærekraftige løsninger til både elektrifisering, men også miljøvennlig fjernvarme. Nordlandsnett AS (nå Arva AS, som vi er medeier i) har nylig investert i en ny og sikker strømforsyning inn til byen. Dette for å sikre tilstrekkelig kapasitet til elektrifisering av blant annet “Nyby”.

Investeringen vi har gjort i fjernvarmeselskapet har allerede bidratt til betydelige kutt i Bodøs Co2-utslipp fordi fjernvarme har erstattet oljefyringskjeler som har vært i bruk til oppvarming i mange bygg i Bodø. Vi bruker avfall fra trevirke fra regionen som primær forsyningskilde. Fjernvarme til oppvarming av bygg avlaster i tillegg utbygging av elektrisitet – som vi kan bruke til nettopp det; elektrifisering. Elektrifisering til fossilfri transport og industri/næring i både eksisterende, men også i vår nye by. Høsten 2020 investerte vi i 240 solpanel på taket på Energihuset.

FAKTA