IRIS Salten

Iris Salten IKS er et interkommunalt renovasjonsselskap med hovedkontoret på Vikan utenfor Bodø.

Om IRIS Salten

Iris Salten IKS er et konsern som består av seks heleide datterselskap fordelt på fire ulike bransjer. Hovedvirksomheten er renovasjon og avfallsbehandling:

• Iris Service; samler inn husholdningsavfall fra hele Salten
• Retura Iris; tilbyr avfallstjenester til næringslivet i Salten
• Iris Produksjon; mottar og behandler alt avfall fra sine to søsterselskap og drifter deponiet i Vikan
• Labora; Nord-Norges største analyselaboratorium
• Mivanor; leverandør av renseløsninger for vann fra deponi og industriell aktivitet
• HT Safe; leverandør av responstjenester innenfor helse, sikkerhet og alarm

Iris er med dette en markant samfunnsaktør, og ønsker å bruke sin posisjon å inspirere og bidra til et bærekraftig Salten-samfunn.

Som bærekraftsambassadør for Bodø/Glimt deltar Iris i et verdifullt nettverk og får muligheten til å bidra med sin kompetanse slik at klubben kan bygge videre på konseptet «Action Now».

FAKTA