JMJ Invest

Om JMJ Invest

JMJ Invest AS er et lite familieeid, investeringsselskap med røtter i Bindal. Selskapet eies av mor Lisbeth og hennes tre barn Martin, Johanne og Jørgen.

Vi har alle utgangspunkt i marin og maritim næring. Vår visjon er å bidra til å skape arbeidsplasser og bolyst i distriktene, som mange steder sliter med fraflytting. Investeringene er særlig innrettet mot havnæringene, men vi også har investert i annen industri. Vi ser store muligheter i havet. Både innen tradisjonelt fiskeoppdrett, men tror også det finnes framtidig næringsaktivitet i andre arter, enten det er marin fisk eller alger.

Vi har lyst å være med å bidra til ny aktivitet og verdiskaping langs kysten og i distriktene våre, både gjennom investeringer og styrearbeid. JMJ Invest AS bidrar også med ressurser til aktiviteter som gir bolyst, både innen idrett og kulturaktiviteter.

Summen av våre aktiviteter, håper vi vil være et lite bidrag til å gjøre det mer attraktivt for ungdom å flytte tilbake til hjemstedet sitt, etter å ha vært ute for å ta utdanning.

Hvorfor vi er partner i FK Bodø/Glimt

Da vi første gang gikk inn som samarbeidspartnere til Bodø/Glimt, var det fordi Martin har vært blod-supporter av klubben siden han var 6 år. Vi fant oss svært godt til rette i dette samarbeidet, der den årlige fotballskolen i Bindal har vært ett av høydepunktene.

Nå ønsker vi å være med på å utvikle Action Now og med det være nettverksambassadør i bærekraftsnettverket #actionnow14. Dette fordi vi mener det er viktig at alle som bruker havet, tar ansvar både for egen, og bidra til at andres aktivitet, er bærekraftig. Det er bare ved bærekraftig bruk, at vi kan være trygge for at vi kan leve av havet i evig tid. I tillegg er det også for egen læring, slik at vi selv kan ha større fokus på bærekraft i våre egne investeringer i fremtiden. Slik kan vi skape både blå og grønne arbeidsplasser langs kysten vår. Sist men ikke minst har vi i JMJ Invest AS som motto at vi må ha det artig også. Vi har det veldig artig i lag med Bodø Glimt!

FAKTA