Retura IRIS

Retura Iris tilbyr trygge og effektive avfallstjenester til næringslivet i hele Salten.

Om Retura IRIS

Vår oppgave er å tilby kundene våre avfallsløsninger og rådgivning slik at de kan være trygge på at avfallet fra deres virksomhet blir behandlet på en effektiv og miljøvennlig måte.

Retura Iris sørger for at alt din bedrift kildesorterer blir gjenvunnet til nye materialer og råstoffer.

FAKTA

  • Partnernivå: Partner