Vesterålen Marine Olje

for gode råstoffer, bærekraftig hav og levende kystsamfunn

Om Vesterålen Marine Olje

Vesterålen Marine Olje & Vesterålen Marine Proteiner produserer marine oljer og marine proteiner av restråstoff fra hvitfisk for lokalt, nasjonalt og internasjonalt marked og mottar alle fraksjoner av restråstoff. Vi kjøper restråstoff av hvitfisk fra fiskemottak i hele Nord-Norge. For oss i Vesterålen Marine Olje & Vesterålen Marine Proteiner er restråstoff et verdifullt råstoff.

Bedriften ble etablert i 2005 av Geir Olsen, fiskerikandidat fra Universitetet i Tromsø med lang erfaring fra fiskeri- og havnæring, samt kompetanse innenfor produksjonsteknologi og foredling. Bedriften teller i dag 8 ansatte som utgjør et faglig bredt, solid og svært kompetent team. I 2012 ble produksjonsanlegget totalrenovert og er i dag et bærekraftig og energieffektivt anlegg med stor kapasitet som produserer marin olje av høy kvalitet. I 2016 etablerte Vesterålen Marine Olje datterselskapet Vesterålen Marine Proteiner. Ny fabrikk står klar i 2019.

Vesterålen Marine Olje (VMO), med datterselskapet Vesterålen Marine Proteiner (VMP), eies i dag av Klotind AS, Klo Holding AS og Skipta AS. Stian Frivåg fungerer som daglig leder for selskapene. Vesterålen Marine Olje & Vesterålen Marine Proteiner er lokalisert på Myre i Vesterålen.


Hvorfor vi er partner i FK Bodø/Glimt

Vi i Vesterålen Marine Olje har valgt å engasjere oss i Bodø/Glimt sitt nettverk #actionnow14, fordi vi ønsker å sette bærekraft tydeligere på agendaen. For oss som er 100% avhengig av havet er det veldig naturlig å engasjere oss i et arbeid for å bevare livet i havet.

FAKTA

  • Partner siden: 2021

  • Partnernivå: Action Now - Nettverksambassadører

  • Bransje: Marine ingredienser

  • Antall ansatte: 8

  • Besøkadresse: Storgata 15A, 8430 Myre

  • Postadresse: Storgata 15A, 8430 Myre

  • Webadresse: https://vmo.no/

  • Telefon: 76 13 32 22