NB 2

Så fremtidens muligheter i kamppartnerskapet

Det hele startet med et kamppartnerskap med Bodø/Glimt. I dag er Nordland Betong synonymt med miljøvennlig betong.

Annonse:

I 2019 var Nordland Betong kamppartner hos Bodø/Glimt. Gjennom kamppartnerskapet fokuserte bedriften på hvordan de jobbet målrettet med å redusere utslipp. I dag har både sosial, miljømessig og økonomisk bærekraft blitt en del av kulturen i Nordland Betong.

Fremtidens muligheter

Gjennom sitt arbeid med bærekraftige løsninger på betong, har Nordland Betong sett fremtidens muligheter. De merket tidlig at de måtte lære seg å konkurrere også på bærekraft. Både private og offentlige kunder ble mer og mer bevisste på utfordringene i byggebransjen i stort. Derfor bestemte de seg for å ta et grep.

- Vi så et sammenfall mellom Glimts Action Now, reguleringer i innkjøps og anbudsprosesser, og hvor opptatte folk er av bærekraft og betongens CO2-utslipp. Ansatte, samarbeidspartnere og folk på gata har en forventning til at vi tar ansvar, sier daglig leder, Tore Mosand, i Nordland Betong.

Bedriften begynte, etter hardt arbeid med å redusere utslipp, å profilere betongløsningene sine som miljøvennlige, gjennom LED-reklamen på Glimts hjemmekamper på Aspmyra siden kamppartnerskapet i 2019. For eksempel var denne LED-reklamen å finne under Marius Lode sitt praktmål mot KBK på Aspmyra i 2020, som ble kåret til årets mål i Eliteserien!

- Det handler om å bryte den kognitive dissonansen som sier at betong ikke kan være en miljøvennlig løsning på visse utfordringer, og alltid se etter nye måter å gjøre ting bedre på. Vi kan for eksempel bruke deler av gammel betong inn i ny produksjon, eller ta vaskevann tilbake i produksjonen. Dette er eksempel på våre bidrag til å skape en sirkulær økonomi. Betong har også lengre levetid enn andre materialer, brenner ikke, har gode termiske egenskaper, og er veldig lett å vedlikeholde. Vi ønsker rett og slett å utfordre andre som bygger til å tenke på levedyktighet over tid, sier Mosand.

NB 6.jpg

Og flere konkrete prosjekter skal det bli. I samarbeid med Bodø kommune og Mesta har Nordland Betong fått gjennomslag for et nytt, innovativt prosjekt som gjenbruker store mengder brukt betong som fyllmasse. Dette fører til at betong som ville blitt avfall, blir tatt i bruk i stedet. I tillegg reduserer det utslipp gjennom transport. Les mer om prosjektet her (https://bodo.kommune.no/aktuelt/unikt-samarbeid-om-gjenbruk-av-betong-article6307-910.html)

Alle må med på reisen

Det er ikke bare den miljømessige dimensjonen i bærekraft som får oppmerksomhet av Nordland Betong. Også den sosiale dimensjonen er viktig. Derfor har de vært med på å støtte flere lokale idrettslag og prosjekter, som selvsagt Bodø/Glimt, BHK, Salten Golfklubb, Rapida, Con Brio, og hjemkomsten til Gamle Salten.

Trivselen for de ansatte opptar også Mosand. I 2018 ble Nordland Betong miljøsertifisert gjennom ISO 14001, og har siden det jobbet med å bygge en bedriftskultur som tar vare på ressurser og resirkulerer. Vasking og rydding av arealer er en av eksemplene på handlinger som må inn ryggraden for at alle skal ha det fint på jobb, og som påvirkes av kulturen i en bedrift. Gratis trening gjennom avtalen med Rapida er også et viktig sosialt tiltak for ansatte

Mosand påpeker at det må skapes en forståelse for arbeidet med bærekraft hos bedriften. Det er et nytt språk, både i bedrift og bransje, som må læres.

- Endring må komme innenfra, og vi må jobbe hardt for å skape et fellesskap hvor alle føler at vi gjør dette sammen. Både de store og små grepene, fra endring i innkjøpsstrategi til rydding der vi har produksjon, har noe å si for måten vi driver og utvikler oss på, forteller Mosand.

NB 4.jpg

Ambisiøst arbeid

Det er viktig å få med alle ansatte på reisen, fordi Nordland Betong trenger alle menn (og kvinner) på dekk for å realisere sine ambisiøse mål. Bedriften har for eksempel et mål om å oppnå 100% gjenbruk av retur- og restbetong, og 20 prosent bruk av resirkulert betong (RCA) i egen betongproduksjon. Gjennom 2022 skal de investere mellom 5 og 10 millioner kroner i ny infrastruktur som siloer, vekter og transportband for å nå sine mål. Og de er ikke fremmed for slike tunge investeringer i egen utvikling.

- Vi åpnet vårt vaske og resirkuleringsanlegg i fjor – en investering på nærmere 5 millioner kroner. Gjennom Circulus-prosjektet, som både Bodø kommune, Avinor, Forsvarsbygg, Iris Salten, Sintef og en rekke andre aktører er partnere i, har vi også støpt sensorer i betongblokker som er produsert med opptil 30 prosent RCA som erstatning for naturlig sand, grus og pukk (tilslag), sier Mosand.

Det hersker ingen tvil om at Nordland Betong har fortsatt sitt arbeid med miljøvennlige betongløsninger, satt seg nye mål, og plassert bærekraft på agendaen hos alle ansatte. Vi gleder oss til å følge med videre!

Annonse fra Eliteserien: