FrodeNilsen_120521

– Fotballinteressen eksploderte da Glimt kom

LNS AS har suksess på hjemmebane når det gjelder fotball på grønt gress. Nå er vi også med på det grønne miljøskiftet.

Annonse:

LNS AS (Leonhard Nilsen og Sønner AS) fra Risøyhamn i Andøy kommune er i høyeste grad med på det grønne skiftet. Som konsern har vi en fot i gruvevirksomheten, og en i entreprenørvirksomheten. Vi er også mangeårig partner med Bodø/Glimt.

– Da Glimt kom på besøk hit til Risøyhamn fantes det bare en gammel grusbane, og vi hadde ikke fotballag. Da Ørjan Berg og flere fra Glimt kom, eksploderte interessen og på kort tid hadde vi syv fotballag. Etter hvert fikk vi også kunstgressbane. Nå er vi med å arrangerer en årlig fotballcup. Dette hadde ikke skjedd uten samarbeidet med Glimt, sier konsernsjef, Frode Nilsen.

Kommende søndag er LNS AS stolt kamppartner når Glimt tar imot Rosenborg på Aspmyra stadion.

– Vi er glad og stolt samarbeidspartner til Glimt - og søndag kommer vi til å markere oss. Kanskje kan vi lære Glimt å slå tunnel, sier han med et smil.

Utslippsfri gruve

LNS AS jobber aktivt med det grønne skiftet, og jobber målrettet etter FNs bærekraftmål nummer 9 og 11. Noe som er tett knyttet opp til Glimts prosjekt: Action Now.

– Vi har bragt entreprenørånden inn i gruvedriften - og vi har tatt gruvedriften inn i entreprenørvirksomheten. Det handler om kunnskapsoverføring og deling, om teknologi, kultur og innovasjon, sier Nilsen.

Arbeidet med det grønne skiftet er systematisk - og skal på sikt føre til at klimagass-utslipp fra våre virksomheter blir kraftig redusert. I første omgang er vi i tett samarbeid med Nussir med å bygge verdens første gruve uten utslipp av klimagasser. Det skjer i Kvalsund i Finnmark. Dette gjøres ved hjelp av utelukkende fornybar energi som kraft- og energikilde.

Leikanger tunnel. Foto: Anders Navarsete
Leikanger tunnel. Foto: Anders Navarsete

– Vi er hovedeier av Rana Gruber og fra år 2025 vil de bli verdens første CO2-frie jernmalmgruve ved hjelp av ulik teknologi, kunnskap og kultur, sier Nilsen.

Industri og innovasjon i vår næring passer i høyeste grad inn i FNs bærekraftmål nummer 9 Industri, innovasjon og infrastruktur.

Bærekraftmål nummer 11 Bærekraftige byer og lokalsamfunn blir gjeldende når det gjelder byggingen av god infrastruktur.

Effektiv infrastruktur

Også entreprenørvirksomheten har grønne mål å strekke seg etter.

– Skal vi klare det grønne skiftet er vi helt avhengig av en god infrastruktur; fornybar kraft, jernbane, og vegtunneler som skaper en effektiv transport, sier Nilsen.

Tunneler er spesielt effektive i byer med mye trafikk.

– Bare se hvor effektiv den nye tunnelen i Bodø er. I framtiden vil det bli mulig å rense CO2-utslipp fra tunneler. I lufta er den flyktig ... sier Nilsen, som ser med forventning til det påbegynte arbeidet med ny E6 over Kvænangsfjellet sør for Alta.

– Dette er et problemområde som ofte er stengt om vinteren. Vi fikk jobben på oppdrag for Nye veier. Der skal vi klare å redusere våre klimautslipp med 50 prosent, sier han.

Sertifiseringsverktøyet CEEQUAL er under implementering for både å styre etter, samt blir målt etter, innen blant annet ytre miljø og kvalitet. LNS AS er også ISO-sertifisert etter standard 14001 for miljø.

– Vi ble ISO-sertifisert for mange år siden, og vi har jobbet i mange år med å bli bedre og bedre opp mot miljø og det grønne skiftet. Det handler om å jobbe systematisk for få til det grønne skiftet for å få ned utslipp og bedre miljøet, sier Nilsen.

Leikanger Kraftverk Foto Håvard Nesbø
Leikanger kraftverk. Foto: Håvard Nesbø
Annonse fra Eliteserien: