Forsikring

Idrettens skadetelefon: 98702033

Annonse:
 • Barnefotball 6-12 år:
  - Alle som er registrert som spiller i Bodø/Glimt er forsikret gjennom NIF barneidrettsforsikring
  - NB! For å være registrert må man ha betalt medlemskontingent og aktivitetsavgift
   
 • Ungdomsfotball 13-19 år:
  - Alle som er registrert som spiller i Bodø/Glimt og i FIKS (NFF’s register) er forsikret gjennom NFF Lagsforsikring
  - NB! For å være registrert må man ha betalt medlemskontingent og aktivitetsavgift
   
 • Utvidet forsikring: man kan kjøpe utvidet individuell forsikring, se link under
   
 • Viktig: foresatte til spillere under 18 år må selv registrere skaden
  - Registrer skaden: ring Idrettens skadetelefon/registrer på nett, se link under
  - Trene med lag i annen klubb: leder i egen klubb må ha gitt skriftlig samtykke til dette for at forsikringen skal gjelde.
  - Spille kamper/turnering for lag i annen klubb: leder i egen klubb må ha gitt skriftlig samtykke til dette for at forsikringen skal gjelde.
  - Ved deltagelse i ikke godkjente turneringer gjelder ikke forsikringen
   
 • Spørsmål: ta kontakt med leder Samfunnsavdelingen

Idretten skadetelefon

Idrettens helsesenter

Fotballforsikringen

Annonse fra Eliteserien: