Lagskontoer-medlemsregistrering

Her finner du informasjon om arbeidsoppgaver for foreldrekontakter og økonomiansvarlige i Barne- og ungdomsfotballen.

Annonse:

Rutiner i FK Bodø/Glimt

Økonomiansvarlig

• Har ansvar for lagets økonomi (lagskasse m.m.)
• Føre budsjett og regnskap hvert år. Informere om budsjettet/regnskapet på foreldremøte
• Legge frem budsjett for daglig leder Samfunnsavdelingen før sesongstart. Levere regnskap til klubbens regnskapssjef.
• Sørge for at innbetalinger/utbetalinger til og fra lagskontoen blir gjennomført
• Følge opp ubetalte avgifter (medlemsavgift/treningsavgift og egenandeler til lagskontoen) 
• Ha dialog med klubbens administrativt ansatte. 
• Betale lagets kostnader i forbindelse med aktivitet.

Lagskonto

Alle lagene har hver sin konto opprettet i Sparebank1 Nord-Norge i klubbens navn slik at dette inngår i klubbens regnskap. Denne brukes til inn og utbetalinger i forbindelse med driften av laget. Ingen lag har tilgang til debet- eller kredittkort. Klubben har innsyn på alle lagskonter, hvert lags økonomiansvarlig har bruksrett på sitt lags konto. Innlogging skjer via nettbank bedrift, pålogging med bank-ID. Lagene leverer årlig en regnskapsrapport til Bodø/Glimt med oversikt over transaksjoner inn og ut av konto, saldo på konto pr 31.12 og alle bilag.

Lagskonto og kassadagbok

Bilag

Alle bilag/kvitteringer MÅ tas vare på!

Alle økonomiansvarlige lager seg ei egen mappe på pc-en som de kaller eks. «Bilag G2005-2 2019». Hver gang noe betales fra lagskonto lagres bilaget i mappen med filtekst som har bilagsnummer fra 101 og oppover etter dato, eks. «G2005-2 bilag101.jpg». Hvis bilaget er på papir kan det scannes og lagres, eller tas bilde av med bruk av mobilen, for så å sende til epost for lagring i mappen. Om ønskelig samle papirbilagene i en perm og kom innom Glimt-kontoret for å låne scanner. Utbetaling fra lagkassen til privatpersoner gjøres kun mot bilag/kvittering. Bilagsnummer settes inn i excel-skjema.

Innbetalinger:
· Månedlig kontoutskrift regnes som bilag for inntekter. Januar: bilag 1, februar: bilag 2, osv.

Utbetalinger
· Kostnader må dokumenteres med egne bilag. Et bilag kan være en faktura, en kvittering eller et annet dokument som sier noe om hvem som er mottaker av betalingen og hva vi har fått levert. Bilag for kostnader starter på nummer 101 og skal føres inn i regnskapet i feltet bilagsnummer.

Foreldrekontakt

• Oppdatering av spillerlister
• Orientere leder Samfunnsavdelingen om spillere som slutter
• Har ansvar for å være bindeledd mellom foreldregruppa/lagledelsen og fremme det sosiale miljøet i spiller-/foreldregruppa
• Bindeledd mellom trenere og foreldregruppen
• Arrangere foreldremøter ihht klubbens retningslinjer
• Jobbe for et godt miljø blant foreldre på laget og sørge for at uenigheter tas opp
• Arrangere møteplasser som skal fremme et godt miljø blant spillere og evt. foreldre på laget
• Melde inn konflikter mellom spillergruppa og trenergruppa dersom laget ikke klarer å løse konflikten selv til styret/sportslig utvalg
• Ansvarlig for å organisere dugnader og fordele oppgaver jevnt mellom foreldre/spillere
• Ansvar for påmelding til cuper – kan delegeres til trener eller annen person rundt laget  

Medlemsregister Minidrett

Dette er et elektronisk medlemsregister levert av NIF. Foreldrekontakt gir beskjed til nye foreldre/spillere på laget om å registrere seg og søke om å bli medlem i Bodø/Glimt. Alle spillere må være medlem i Bodø/Glimt:
https://medlemskap.nif.no/27331

 

Ved spørsmål: [email protected]

 

Annonse fra Eliteserien: