Lyst til å spille fotball i Bodø/Glimt?

Annonse:

FK Bodø/Glimts barne- og ungdomsfotball har til sammen ca. 400 aktive medlemmer fordelt på i overkant av 30 aldersbestemte lag. Barne- og ungdomsfotballen i Bodø/Glimt er en viktig del av klubbens satsing og vi utvider årlig med nye aldersbestemte lag og nye spillere.

FK Bodø/Glimt forholder seg til "Bodø-modellen" som er en avtale mellom fotballklubber i Bodø.
Det betyr at vi i barnefotballen rekrutterer spillere fra følgende skolekretser:
- Aspåsen skole
- Østbyen skole
- Bodøsjøen skole

I  ungdomsfotballen forholder vi oss i utgangspunktet til de samme skolekretsene, men kan ta inn spillere fra andre klubber.

Dersom du har lyst å spille fotball for FK Bodø/Glimt
send en mail til [email protected] med:

  • Navn

  • Fødselsdato

  • Adresse

  • Foresattes navn, telefonnummer og e-postadresse

  • Skolekrets

Lyst til å være trener/foreldrekontakt?
I forbindelse med oppstart av nye lag er vi avhengige av å rekruttere nye trenere og foreldrekontakter blant dere foreldre. Nødvendig treneropplæring vil bli gitt. Er du interessert i å bidra så informer om dette i forbindelse med påmelding av ditt barn.

Vennlig hilsen
Barne- og ungdomsfotballen i FK Bodø/Glimt

Annonse fra Eliteserien: