Politiattest

Annonse:

Krav om politiattest i FK Bodø/Glimt

Alle som har fylt 15 år og som skal utføre oppgaver for FK Bodø/Glimt som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal ha gyldig politiattest. Krav om politiattest gjelder minimum trenere, lagledere, oppmenn og foreldre som er med på turneringer som ledere.
Med mindreårige menes barn og unge under 18 år.
Politiattesten skal framvises hvert oddetallsår.

Ansvarlig for politiattester i FK Bodø/Glimt er:

Ørjan Berg 
E-post: [email protected] 

Slik søker du om politiattest:

1: Be om bekreftelse, helst pr. e-post, fra FK Bodø/Glimt. Henvendelsen må inneholde fullt navn, fødselsdato og informasjon om hvilken oppgave i klubben du skal utføre.

2: FK Bodø/Glimt sender deg signert bekreftelse.
Hvis du er under 18 år må bekreftelsen i tillegg signeres av foresatt.

3: Søknad om politiattest skjer elektronisk ved å logge inn HER
Under 'Formål med attesten' skal du velge Frivillige organisasjoner
både som Kategori og Formål.
Bekreftelsen fra FK Bodø/Glimt skal lastes opp som vedlegg til søknaden.

4: Politiet sender deg attesten når den er ferdig behandlet. Den sendes ikke til klubben.

5: Du skal vise din politiattest til Bodø/Glimt v/Ørjan Berg.
Klubben skal ikke lagre attesten, men kun få den framvist til gjennomsyn.

Politiattesten er gyldig i 3 år fra utstedelsesdato..

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål eller trenger hjelp.

Vi har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger vi får kjennskap til.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold.

Innhenting av politiattest er gratis.

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til å utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Du kan lese mer om ordningen på idrettsforbundet.no og politi.no

Annonse fra Eliteserien: