Ambisjon

Annonse:

Et akademi med nordnorsk profil som skal utvikle lag og kultur, spillere, trenere og støtteapparat til nasjonal og internasjonal nivå. 

Akademiet skal inspirere og bidra til bedre kvalitet i fotballaktivitet til spillere, trenere og klubber lokal og reginalt.

Annonse fra Eliteserien: