NTG/NTG-U - vårt skolesamarbeid

Bodø/Glimt jobber i samarbeid med NTG for å gi tilbud til fotballspillerer mellom 14 år til 19 år.

Annonse:

Samarbeidet mellom Bodø/Glimt og NTG / NTG-U, skal gi unge spillere mulighet til å prioritere idretten sin og samtidig kombinere fotballutdanningen med grunnskole og videregående utdanning. Samspill mellom foresatte, skole og Glimt gir en unik anledning til individuell oppfølging; totalbelastningen kan lettere kontrolleres gjennom å ta hensyn til de ulike arenaer spilleren befinner seg på, ikke minst i perioder hvor unge fotballspillere opplever store endringer biologisk, psykologisk og sosio-emosjonelt.

Hva kjennetegner dette samarbeidet?

Inntak: Glimt har innflytelse på inntak.

Antall økter: Glimt har 4 ukentlige fotballspesifikke økter for elevene som går på videregående skole og 3 økter for elevene som går på ungdomsskolen. 

Treningsinnhold: Glimt styrer det faglige innholdet i alle fotball relevante økter gjennom klubbens egen metodikk, forankret i klubbens pensum for toppspillerutvikling. I ungdomsskolen legges det vekt på basistrening med gradvis mer fotballspesifikk trening. Når elevene går på 8. trinn gjennomføres det to slike økter i uken, dette økes til tre økter når elevene går på 9. og 10. trinn.  

Klubbens trenere: Glimt sørger for at klubbens trenere har ansvar for skoletreningene. Slik sikrer man samme trener både på dag- og ettermiddagstid. Dette er et avgjørende premiss for at den helhetlige individuelle oppfølgingen skal holde høy nok kvalitet.

Samlokalisering: Vi sløser ikke bort verdifull tid! Vi har skolen etablert i Aspmyra.

Inntaksreglement Bodø Fotball

For inntaksregler for NTG: LES HER

For inntaksregler for NTG-U: LES HER


Valg av skoletilbud: 
Om en av våre spillere ønsker en annen utdannelse enn hva NTG kan tilby finnes det muligheter for samarbeid med andre vidregående skoler.  
Om en familie ønsker at en spiller skal gå på NTG eller NTG-U men ikke ser at dette er økonomisk mulig for dem kan de kontakte klubben slik at vi sammen kan finne en løsning.  

Annonse fra Eliteserien: