Advansia og Bodø/Glimt spiller på lag om bærekraft

Annonse:

Advansia inngår hovedpartnerskap med Bodø/Glimt i Action Now-programmet, som fokuserer på bærekraftig utvikling over alle de tre aksene i bærekraft: sosial, økonomisk og miljømessig.

Action Now-programmet ble opprettet i 2020 av Bodø/Glimt for å øke kunnskap hos befolkning og næringsliv om FNs 17 bærekraftsmål, og inspirere til felles ansvar og bidrag for å nå målene.

Målet er å sette større samfunnsutfordringer på dagsorden gjennom samarbeid i nettverk hvor aktørene identifisere og realiserer felles bærekraftige prosjekter på ulike områder.

- Gjennom å etablere utviklings- og handlingsorienterte nettverk med aktører fra privat og offentlig næringsliv skal vi sammen akselerere utviklingen av bærekraftige løsninger i regionen og nasjonalt, sier Frode Thomassen, daglig leder i Bodø/Glimt.

Action Now har allerede inspirert flere andre idrettsklubber nasjonalt og regionalt til å ta en lignende posisjon i sitt lokalmiljø.

Skal skape en grasrotbevegelse

I samarbeidet ligger en felles ambisjon om å utvikle og bruke Action Now som en bærekraftshub.  

- Vi føler at Advansia er en perfekt match for oss med ambisjonene vi har for oss selv og landsdelen vår. Det har vært en berikelse å møte menneskene i Advansia, med deres vilje til å strekke seg etter å skape bærekraftige løsninger for fremtiden. De har bidratt med påfyll, kunnskap og kompetanse, forteller Thomassen.

Konkret vil aktørene gjennom Action Now bidra med sine møteplasser innen idrett og næringsliv til å bygge nettverk og skape aktivitet– både i offentlig og privat virksomhet. Dette arbeidet er allerede i gang gjennom #actionnow14, et nettverk for sjømatnæringen med fokus på bærekraftsmål 14 – Livet i havet.

Advansia blir ansvarlig for å etablere og drive nettverk med fokus på bærekraftsmål 9 og 11 – Innovasjon & infrastruktur og Bærekraftige byer og samfunn.

-Vi ser mange spennende muligheter med tanke på byutvikling, infrastruktur og industri både i regionen og nasjonalt. Advansia vil geografisk utvide sin virksomhet og sette et sterkere fotavtrykk i regionen gjennom etablering i Bodø i 2022, avslutter Christopher Klepsland, administrerende direktør i Advansia.

For mer informasjon, ta kontakt med: 

Christopher Klepsland, administrerende direktør i Advansia, [email protected], 468 57 730 

Om Advansia: 

Gjennom et bredt tjenestespekter i spennet fra eiendomsutvikling, prosjekt- og byggeledelse til sikkerhetsrådgivning og energisparekontrakter har Advansia en ambisjon om å skape bærekraftige løsninger gjennom en helhetlig tilnærming. Med sine 400 medarbeider leder selskapet et mangfold av prosjekter i både offentlig og privat regi – fra skoler og barnehager, industriprosjekter, til sentrale formålsbygg og nye innovative bydeler – alle av stor samfunnsmessig betydning.

Advansia er datterselskap av AFRY som er et internasjonalt teknologi-, design- og rådgivningsselskap med 16 000 dedikerte eksperter innen infrastruktur, industri og energi, som jobber over hele verden for å skape bærekraftige løsninger for fremtidige generasjoner.  

I Norge inkluderer tjenesteområdene rådgivning innen markedsanalyser, prosjektutvikling, prosjektledelse, prosjektering, arkitektur, lysdesign og digitale løsninger. Selskapet har over 900 medarbeidere og har kontor i 10 byer i Norge.  

Making Future 

Annonse fra Eliteserien: