Akademiet 2019.

Akademiets treningsleir avlyst

Blir i Bodø for å trene.

Annonse:

Det er i dag tatt en avgjørelse om at treningssamlingen til Marbella for akademiets spillere er avlyst. Denne beslutningen omfatter ikke A-lagets treningsleir, som det vil bli gjort en selvstendig vurdering omkring i løpet av de nærmeste dagene.  

Avgjørelsen om å ikke reise til Spania er tatt av Bodø/Glimts lege Morten Sørgård, og bakgrunnen for avgjørelsen er hensynet til spillerne og de ansattes helse, og da risiko veiet mot gevinst ved treningsoppholdet. Sørgård har hatt fortløpende kontakt med norske myndigheter og tatt avgjørelsen på bakgrunn av denne informasjonen.

Det jobbes nå med en alternativ treningsuke for uke 11 i Bodø. 

Annonse fra Eliteserien: