Årets siste samling for hospitantene

Glimt-Akademiet har gjennomført årets siste hospiteringshelg for gutter født 2010/2011.

Annonse:

Glimt-Akademiet har i helgen 11. - 13. november arrangert årets siste hospiteringshelg for gutter født 2010/2011. Hele 30 hospitanter fra Hammerfest i Nord til Trøndelag i sør ble invitert til samlingen. 

Her har spillerutvikler fra Glimt-Akademiet kartlagt hvilke spillere som vil bli invitert til neste års hospiteringshelger sammen med Glimt-Akademiet G12 og G13. 

Det er allerede tatt ut 11 lokale spillere som skal utgjøre Glimt-Akademiet G13. I tillegg vil Glimt-Akademiet G13 bestå av hospitanter som vil reise med laget på internasjonale turneringer og elitetiltak. 

Hensikten med slike samlinger er å kunne gi spillere utenfor Bodø muligheten til å få innpass i Glimt. Glimt er den eneste toppklubben over et stort geografisk område. Derfor gir Akademiet spillere utenfra Glimt mulighet til å være med å trene og spille med kompetente spillerutviklere. I tillegg er Akademiet avhengig av hospitanter for å kunne stille lag i ulike turneringer og elitetiltak

– Det er fint å kunne gi unge talenter muligheten til å spille på et høyt nivå, selv om man bor utenfor Bodø. For oss er det viktig av spillerne vet at vi finnes, og at vi potensielt kan hjelpe de opp og frem i fotballen, forteller spillerutvikler Raymond Rachid.

Se hvilke spillere fra Bodø som ble tatt ut til Glimt-Akademiet G13 her.

 

Annonse fra Eliteserien: