Nyvalgte styreleder i Bodø/Glimt Inge Henning Andersen og avtroppende styreleder Hege Leirfall Ingebrigtsen.

Ny styreleder

Under onsdagens årsmøte ble det valgt inn to nye i styret. Den nye styrelederen Inge Henning Andersen gleder seg til å ta fatt på sitt nye verv.

Rundt 60 personer hadde møtt opp til Bodø/Glimts årsmøte. Her ble årsrapporter fra blant annet administrasjonen, A-laget, Glimtakademiet og regnskap presentert. Alle ble godkjent uten innvendinger. 

Nyvalgt styre

Valgkomiteens innstilling ble godkjent av årsmøte. Hege Leirfell Ingebrigtsen går av som styreleder, og den nyvalgte lederen Inge Henning Andersen gleder seg til å bli en del av Bodø/Glimt.

- Dette er noe jeg har gått å kjent på i to-tre uker. Endelig er det formelt og i orden, og da gleder jeg meg skikkelig til å gå i gang. Jeg tror det blir kjempeinteressant, forteller han. 

Han ser den positive utviklingen til Bodø/Glimt og presiserer at han ikke kommer inn som ny styreleder for å snu om på alt.

- Når du ser på utviklingen Glimt har gjort nå, synes jeg det har vært formidabelt i senere tid. Jeg er veldig imponert, og nå handler det om å fortsette i den trenden som vi er i. Vi skal lage gode rammebetingelser så Frode og hans team får lov til å fortsette som de gjør. Å jobbe og stå på - det er det det handler om, sier Andersen.

Flere nye

Han er én av tre nye i styret. Tom Cato Karlsen blir nytt styremedlem, mens Martin Kvalsvik kommer inn som 1.vara. Andersen synes det er bra at styret består av både nye og gamle medlemmer.

- Jeg er veldig fornøyd med at det er fire styremedlemmer som fortsetter, samtidig som Tom Cato og meg kommer som nye. Jeg tror det er viktig og bra, vi kommer med nye spørsmål og nye måter å se på problemstillinger. Samtidig som vi overhode ikke glemmer det gode arbeidet som har blitt gjort de senere årene. Jeg synes det er et veldig, veldig bra sammensatt styre, av

Styret i Bodø/Glimt 
Leder: Inge Henning Andersen (ny)

Nestleder: Berit Wilhelmsen (gjenvalgt)

Styremedlemmer: 
Kristin Hammervik (gjenvalgt)
Monica Ahyee (gjenvalgt)
Ola Haldorsen (gjenvalgt)
Tom Cato Karlsen (gjenvalgt)

1. varamedlem: 
Martin Kvalsvik (ny)

Annonse fra Eliteserien: