BRUS og RU

BRUS og RU i samme båt

Bodø og Rana går sammen om et konkret næringssamarbeid. BRUS og RU er imponert over hva som nå skjer i Nordland.

Annonse:

Denne saken er produsert av markedsavdelingen i Avisa Nordland, Bodø/Glimts partner.

Elnar Holmen og Ole Kolstad driver hvert sitt utviklingsselskap i Nordland.

FNs bærekraftsmål

  • BRUS og RU har valgt bærekraftmål nummer 17, for å synliggjøre sitt nye samarbeid.

  • Samarbeid for å nå målene

  • "Styrke gjennomføringsmidlene og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling"

  • For å lykkes med bærekraftsmålene trengs det nye og sterke partnerskap. Myndigheter, næringslivet og sivilsamfunnet må samarbeide for å oppnå bærekraftig utvikling. Bærekraftsmålene skal fungere som en felles, global retning og prioritert innsats de neste 15 årene. Erfaring fra Tusenårsmålene viser at denne typen målrettet innsats virker.

Holmen er administrerende direktør i Bodøregionens utviklingsselskap (BRUS). Kolstad har tilsvarende jobb i Rana utviklingsselskap (RU) - Rana kommunes næringsetat. 

De siste månedene har Bodø kommune, Rana kommune og næringslivet i de to største nordlandsbyene gått sammen om å utvikle et samarbeid som skal utvikle begge byene videre. 

- Ambisjonen er å bygge verdens smarteste by i Bodø. Rana skal utvikle grønn industri i verdensklasse, med fokus på sirkulær økonomi. Vi tror det er mulig å forsterke disse ambisjonene dersom det jobbes tettere sammen, sier Holmen. 

Samarbeidet er manifestert i en nyskrevet samarbeidsavtale, som nå ligger klar til politisk behandling i Bodø kommune og Rana kommune. 

- Glimt et flaggskip i Nordland

Samarbeidet passer som hånd i hanske til Bodø/Glimts bærekraftprosjekt Gi ALT for en bærekraftig fremtid. BRUS og RU mener FNs bærekraftmål nummer 17 er essensen i deres prosjekt; samarbeid for å nå målene.

Selskapene er kamppartner til Bodø/Glimt under den kommende hjemmekampen mot Mjøndalen. Kampen spilles på Aspmyra stadion mandag 21. oktober. 

- Jeg føler Bodø/Glimt er limet i våre ambisjoner, med deres bærekraftprosjekt, sier Holmen. 

Kolstad anser Glimt som "et flaggskip i Nordland".

- At Glimt fronter FNs bærekraftmål er noe mange legger merke til. Rana kommune har som mål å oppfylle 11 av målene i sin næringsplan. Glimt er derfor et veldig godt forbilde, sier han.

Gjensidig imponert

BRUS ved administrerende direktør Elnar Holmen. Foto: Innholdsprodusent i Avisa Nordland, Lise Fagerbakk
BRUS ved administrerende direktør Elnar Holmen. Foto: Innholdsprodusent i Avisa Nordland, Lise Fagerbakk

Det har vært jobbet en stund med å få samarbeidet og ikke minst avtalen i gang.

- Vi har et godt samarbeid i Bodø, men det er viktig å knytte hele regionen sammen. Det vil være utrolig viktig for næringlivet i Bodø. Sammen med Bodø kommune tok vi et initiativ overfor næringslivet i Rana. Deretter koblet vi BRUS sammen med RU, forteller Holmen.

RU var på besøk hos sine kolleger i Bodø i juni.

- Vi lot oss imponere av utviklingsarbeidet som pågår der, sier Kolstad.

En større gruppe fra Bodø kommune, og deretter næringsaktører, gjorde gjenvisitt. Ifølge Holmen lot også de seg imponere av det som skjer i Rana. 

Ole Kolstad, administrerende direktør i RU.
Ole Kolstad, administrerende direktør i RU.

- Det de har fått til og får til i Rana er helt unikt, og vi ser behovet for og verdien av et samarbeid. Vi ser det formålstjenlig å sette arbeidet ned i en avtale, sier Holmen.

- Ambisiøs plan

Planen som nå ligger klar til politisk behandling i begge bykommunene, inneholder konkrete forslag til veien videre - samt en anbefaling om å inngå et strategisk samarbeid. 

- Det er en konkret og ambisiøs plan. Det ligger handlekraft bak, sier Holmen.

BRUS1
Næringsaktører fra Bodø var tidligere i år på besøk hos kolleger på Mo. Foto: Elnar Holmen

 

Annonse fra Eliteserien: