Stina fra Grands J13 synes det er stas å sentre med Noa og Kvame fra Bodø/Glimts G13 inne på selve Aspmyra stadion.

- Det er gøy å spille fotball

SpareBank 1 Nord-Norge deler årlig ut millionbeløp til nordnorske idrettsanlegg. Stina fra Grands J13, Noa og Kvame fra Bodø/Glimts G13 setter pris på gode treningsfasiliteter.

Annonse:

Denne saken er produsert av markedsavdelingen i Avisa Nordland, Bodø/Glimts partner.

Aspmyra stadion er fast treningsarena for lagene i Glimt-akademiet. Noa og Kvame på Glimts G13-lag liker det, selv om Noa er så glad i fotball at han også konker på garasjeveggen hjemme.

- Da jeg bodde i Spania trikset jeg med en ballong. På fritiden spiller jeg nå på fotballbanen i Bodøsjøen, eller jeg bruker garasjen, forteller han.

Stina spiller på Grands J13 lag, som har sine faste treninger i Nordlandshallen og på kunstgressbanen som ligger ved Aspmyra stadion. Men Aspmyra Stadion benyttes til kamper i den lokale ungdomsserien, både gutter og jenter.

Som elev ved NTG har Stina så mange ukentlige treninger at hun prioriterer lekser på fritiden, men både direkte og indirekte nyter alle disse tre godt av SpareBank 1 Nord-Norge sitt Samfunnsløfte.

- Vi har de tre siste årene støttet fotballen i Bodø med over 10 millioner kroner fra vårt Samfunnsløfte, i tillegg til vårt bidrag som sponsor for flere av de lokale fotballklubbene, sier banksjef Kristian Haubakk i SpareBank 1 Nord-Norge i Bodø.

- Fotballbaner er viktige møteplasser

SpareBank 1 Nord-Norge er ikke minst stolt generalpartner til Bodø/Glimt. Til hjemmekampen søndag 29. november mot Rosenborg på Asmyra stadion, er vi også kamppartner.

I likhet med Bodø/Glimt jobber SpareBank 1 Nord-Norge med bærekraft. FNs bærekraftmål nummer 11, "Bærekraftige byer og lokalsamfunn", står sentralt i vår drift.

- Fotballbaner er viktige møteplasser både for å trene, men også som sosiale arenaer. Det er her rekrutteringen til fotballen ligger. Støtte til fotballøkker skaper gode lokalsamfunn, og bolyst skapes når ungene har det bra. Gode arenaer for fysisk og sosial aktivitet for barn og unge er også helt nødvendig for framtidens Glimt, sier banksjef Per Martin Olsen i SpareBank 1 Nord-Norge.

18DAG_01-01-SparBank1 og fotball-19
SpareBank1 Nord-Norge sender årlig ut millionbeløp til nordnorske idrettsanlegg. Noe både blant annet Grand og Bodø/Glimt nyter godt av. F.v. Fred Anton Ravneberg, daglig leder IK Grand, banksjef Per Martin Olsen og banksjef Kristian Haubakk i SpareBank1 Nord-Norge i Bodø, utviklingssjef på heltid for IK Grand, thomas Aakvik og Ørjan Berg, daglig leder i barne- og ungdomsavdelingen i Glimt. Foto: Lise Fagerbakk

- Det betyr mye å få støtte

IK Grand er en av mange klubber i Nord-Norge som årlig får støtte fra Samfunnsløftet.

- Det betyr mye å få økonomisk støtte. Det har gitt oss et kjempeløft når det gjelder hvordan vi jobber med talentutvikling fra de yngste og opp til vårt J19-lag, som er vårt rekrutteringslag til a-laget for kvinner, Fred Anton Ravneberg.

Den økonomiske støtten har mye å si for fotballen i hele Nordland.

- Vi har 12 flinke og metodiske ansatte som bidrar i hele regionen med vår kunnskap, ved at vi reiser ut til de mindre klubbene i Nordland, sier Ørjan Berg, daglig leder for barne- og ungdomsavdelingen i Bodø/Glimt.

IK Grand jobber nå målrettet med å bygge opp en like god utviklingsarena for jentene, som Glimt har for sine guttelag.

SpareBank 1 Nord-Norge setter pris på arbeidet.

- Vi er opptatte av at det er like muligheter for jenter og gutter, sier Haubakk.

Det samme gjelder at det bør være like muligheter uavhengig hvor du vokser opp.

Du trenger ikke et millionprosjekt for å søke. Vi innvilger som oftest mellom 20.000 og 30.000 kroner.

— Per Martin Olsen, SpareBank 1 Nord-Norge

- Vår største samarbeidspartner

- Vi gir støtte til hver krik og krok i Nord-Norge. Det er viktig for oss at samfunnsutbyttet skal komme innbyggerne i nord til gode. Det er kundene våre som gjør at vi kan bidra. Jo bedre banken går, jo mer blir tildelt Samfunnsløftet, sier Haubakk.

Ørjan Berg viser til at Bodø over år er tilgodesett med midler. Det vises den dag i dag.

- For rundt ti år siden ga SpareBank 1 Nord-Norge flere millioner kroner til å ruste opp ballbinger og fotballbaner i Nord-Norge. Hver bane fikk en halv million kroner hver. Den gang hadde Nordland mange grus- og slitte kunstgressbaner. Vi fikk oppgradert mange, og i Bodø er det nå veldig bra med kunstgressbaner, sier Berg.

I tillegg til samfunnsutbyttet, er SpareBank 1 Nord-Norge den største kommersielle sponsoren til lag og foreninger i Bodø og Salten. Berg viser til at SpareBank 1 Nord-Norge er Bodø/Glimts største samarbeidspartner.

- Uten dem hadde vi ikke drevet Glimt-akademiet slik vi gjør. Helt klart ikke, sier Berg.

Bekjemper mikroplast

SpareBank 1 Nord-Norge ga i 2019 også rundt ti millioner kroner til å bekjempe plastforurensning i nord. En stor del av potten gikk til fotballklubber og baneeiere som ønsker å redusere andelen gummibiter (gummigranulat) som er på avveie fra nordnorske kunstgressbaner.

- Gummigranulat i kunstgressbanene bidrar til demping og sunne muskler og ledd for spillerne. Det  har med andre ord en god hensikt. Men gummibitene er en kilde til mikroplast i naturen. I samarbeid med Norges Fotballforbund har vi satt i gang et prosjekt for at fotballbaner i Nord-Norge ikke er en kilde til plastforurensning, sier Trude Glad, konserndirektør næringsliv i  SpareBank 1 Nord-Norge i Bodø.

18DAG_01-01-SparBank1 og fotball-25
SpareBank1 Nord-Norge sender årlig ut millionbeløp til nordnorske idrettsanlegg. Noe både blant annet Grand og Bodø/Glimt nyter godt av. F.v. banksjef Per Martin Olsen og banksjef Kristian Haubakk i SpareBank1 Nord-Norge i Bodø. Foto: Lise Fagerbakk

Vi støtter topp og bredde

De siste årene har en del av samfunnsutbyttet når det gjelder fotball, blitt brukt til tilrettelegging for at enda flere barn og unge skal få ha det moro med fotballen.

- Vi har blant annet gitt tilskudd til mange treerbaner rundt om i landsdelen. Her lokalt, har vi de siste tre årene støttet fotballen i Bodø med over 10 millioner kroner til dette, og mange andre prosjekt, fra vårt Samfunnsløfte, i tillegg til vårt bidrag som sponsor for flere av de lokale fotballklubbene. Vi støtter både topp og bredde, og i tillegg til IK Grand og Glimt, har vi i vårt lokalområde samarbeidsavtaler med blant andre FC Hulløy, IK Junkeren, Reipå IL, Ørnes IL, Meløy FK, Fauske/Sprint, og Saltdalskameratene, forteller Haubakk.

Noen eksempler:

  • Kunstgressbaner, til sammen 12 kunstgressbaner i Bodø kommune har hver fått tildelt en halv million kroner. Totalt har vi tildelt kroner 5.500.000,- mellom 2009 og 2015.
  • Kunstgressbanene i resten av Salten er tildelt kroner 8.450.000.
  • Treerbanene. 9 ulike baner er støttet med 43.000,- pr. bane i Bodø. Også Halsa, Steigen, Rognan, Fauske, Sørfold og Beiarn har fått tildelinger til dette.
  • Nordnorsk gatecup - ble i 2019 gjennomført for første gang i samarbeid med Bodø/Glimt og Kirkens bymisjon, hvor Samfunnsløftet bidro med 530.000,-

Samfunnsløftet

  • Det nordnorske samfunnet eier 54 prosent av SpareBank 1 Nord-Norge. Når banken deler ut utbytte får derfor samfunnet sin andel.

  • Hvert år tilbakeføres samfunnsutbyttet til hundrevis av ildsjeler i hele landsdelen. Til prosjekter som bygger og utvikler Nord-Norge og gjør det til en enda bedre plass å bo.

  • SpareBank1 Nord-Norge er det ledende finanshuset i Nord-Norge. Vi er en del av SpareBank 1-alliansen som består av 14 selvstendige sparebanker over hele landet.

Annonse fra Eliteserien: