Bodø kommune tar initiativ til god helse og økt livskvalitet i Bodø. Bak Miguel Castro fra dialogforum, Irene Skiri fra Ny by - ny flyplass og Marianne Bahr Simonsen fra Smart Bodø. Bak t.v. jobbes det med å ferdigstille Solparken. Foran barna Mina (11), Marie (11) og Ida (8).

Det gode liv i Bodø

God helse og livskvalitet for alle - og trivsel. Bodø kommune vil mye når de nå tegner en ny by.

Annonse:

Denne saken er produsert av markedsavdelingen i Avisa Nordland, Bodø/Glimts partner.

Bodø kommune ønsker å bidra til god helse og livskvalitet for alle som bor i Bodø. Gjennom prosjektene Smart Bodø, Ny by - ny flyplass - og Det gode liv i Bodø er arbeidet med å finne konkrete tiltak godt i gang. 

Gjennom Bodø/Glimts bærekraftprosjekt Gi ALT for en bærekraftig fremtid, ønsker kommunen å sette fokus på de ulike tiltakene. Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder - er FNs bærekraftmål nummer 3 og Bodø kommunes valgte mål for søndagens hjemmekamp på Aspmyra, hvor kommunen er dagens kamppartner. 

Kommer du på kampen får du både se og høre mer om de ulike prosjektene.

Bysykler

Prosjektleder Marianne Bahr Simonsen brenner for Smart Bodø - og det som er smarte

Prosjektleder Marianne Bahr Simonsen i Bodø kommune om Smart Bodø. Prosjekt bysykler er ett av flere tiltak for å øke trivselen i Bodø. Foto: Lise Fagerbakk, innholdsprodusent i Avisa Nordland
Prosjektleder Marianne Bahr Simonsen i Bodø kommune om Smart Bodø. Prosjekt bysykler er ett av flere tiltak for å øke trivselen i Bodø. Foto: Lise Fagerbakk, innholdsprodusent i Avisa Nordland

bygrep. 

- All aktivitet er livskvalitet og vi kan gjøre mye for å øke den. Vi skal bli en ny smart kommune og skape en by hvor folk trives, sier Simonsen. 

Simonsen omfavner alle i den nye bytanken.

- Det viktigste i dagens by og den fremtidige bydelen etter flyttingen av flyplassen, er å legge til rette for trivsel og livskvalitet for alle. God helse kan være mye; psykisk, fysisk, trivsel, inkludering. Når vi snakker om god helse ønsker vi å fremme tanken om trivsel. Vi mener dette er med på å skape en identitet og fellesskapsfølelse som igjen er med på å fremme god livskvalitet i dagens by og fremtidens Bodø, sier hun.

Miljøtenkning og mer bevegelse som et ledd i bedre folkehelse, er en viktig del, og bysykler er et av tiltakene som nå testes ut i form av et pilotprosjekt. Syklene er i første omgang plassert på torget i Bodø sentrum, Bodø lufthavn, Kvartal 99 og jernbanen. Konseptet er enkelt; last ned appen og registrer deg som bruker på nordvikgo.no. Betal 20 kroner per time, lås opp og sykle i vei. 

- Vi ønsker en annen adferd i hele Bodø. Det er lett å gå og sykle, sier Simonsen.

Vil vite hva DU mener

 • Bodø kommune ønsker innspill og medvirkning fra byens innbyggere på mange tema. Alle inviteres til å dele sine meninger og innspill informasjonssiden til Bodø ByLab.

 • ByLab har både postkasse i stormen bibliotek, facebookside, eventer på selve glimtdagen og informasjon om hvordan du kan bidra til utviklingen av byen.

 • Bystyret skal behandle kommunedelplanen for ny bydel i 2022.

7561162
Ida (8), Marie (11) og Mina (11). De stopper underveis til den grønne delen av Solparken som er åpen, og lar seg fascinere av informasjonen om det nye rådhuset i Bodø. Foto: Lise Fagerbakk, innholdsprodusent i Avisa Nordland.

Gå eller sykle fra byen til marka

- Vi planlegger en kompakt by hvor du skal ha gode muligheter til å gå og sykle. Vi ser for

oss store sammenhengende grøntområder som kobler dagens by og ny bydel til sjøsiden og bymarka. Vi vil også ta vare på kulturminner og Bodøs historie, slik at vi bygger opp under byens identitet, sier Irene Skiri, prosjektleder for Ny by - ny flyplass. 

Skiri ønsker innspill om hva du mener som skal til. Tanken er at det skal være plass og

trivsel for alle uavhengig av kjønn, alder og hudfarge. 

- I Bodøs smart by-satsing er mennesket, innbyggerne i sentrum for alt vi gjør. Det handler om å ta utgangspunkt i bodøværingenes behov og ta i bruk ny teknologi for å gjøre byen til et bedre sted å leve, bo og arbeide. Framtidens Bodø skal skapes i samarbeid mellom kommune, innbyggere, næringsliv, institusjoner og frivillige, sier Simonsen.

7691522
Barna er fremtiden - og de må få boltre seg. Ida (8) står på hendene. F.v. Mina (11) og t.h. Marie (11). Bak Miguel Castro fra dialogforum, Irene Skiri fra Ny by - ny flyplass og Marianne Bahr Simonsen fra Smart Bodø. Bak t.v. jobbes det med å ferdigstille Solparken. Foto: Lise Fagerbakk, innholdsprodusent i Avisa Nordland.

Bærekraftmål nummer tre

 • "Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder"

 • At alle kan leve friske og sunne liv er en forutsetning for å oppnå bærekraftig utvikling. Det er gjort store framskritt i arbeidet med å øke forventet levealder, og minske mødre- og barnedødelighet i verden.

 • For at dette bærekraftsmålet skal nås, kreves det likevel en massiv innsats de neste 15 årene. En rekke alvorlige sykdommer må utryddes, og andre store helseutfordringer må håndteres.

Bli med å forme byen

Miguel Castro kom til Norge og Bodø fra Mexico City for ni år siden. Han har engasjert seg i det nyetablerte dialogforum for innvandrere - og han trives godt i Bodø. 

- Her er lite trafikk. Det er mye natur og byen er ikke større enn at du kan lett gå eller sykle. Flyplassen er også nært, sier han med et smil. 

Selv har han kone og snart to barn. Nå skal han hjelpe andre innvandrere med å bli integrert. 

- Dialogforum er nylig startet opp. Ta kontakt, oppfordrer han.

Grønn trivsel i sommer

 • Gjennom kampanjen Det gode liv i Bodø har Bodø kommune satt konkrete tema på dagsorden som bidrar til en miljø- og helsevennlig by. Det settes stort sett et nytt tema for hver måned. I sommer er grønn trivsel tema. Utover høsten kommer følgende tema:

 • September: Bra mat

 • Oktober: Ha det bra med deg selv'

 • November: Inkludering

 • Desember: Vær i aktivitet

 • - Gjennom satsingen ønsker vi å inspirere alle i bodøsamfunnet til å jobbe sammen, på samme tema og til samme tid. Dette er smart fordi det kan bidra til å bygge bedre samhold og øke trivselen for alle bodøværingene, sier folkehelsekoordinator Gøran Raade-Andersen.

Annonse fra Eliteserien: