En spesiell nærhet til hav, laks og samfunn

Salten Aqua er godt i gang med byggingen av en ny smoltfabrikk på Skjerstad - og et nytt lakseslakteri på Sør-Arnøy.

Annonse:

– Nærhet til råvaren har alltid hatt en spesiell plass for eierne i Salten Aqua. Salten Aqua-gruppen kan i dag skilte med om lag 200 ansatte, men er fremdeles 100% et lokaleid. Enkelte av eierne kan se sjøanlegget fra stuevinduet sitt. Den sterke lokale tilhørighet er viktig for selskapet, og påvirker de strategiske valgene som blir gjort. – Det er her vi bor og jobber, og vi må gjøre det vi kan for å ta vare på havet vårt på best mulig måte, sier Jarle Solemdal, administrerende direktør i Salten Aqua.

Salten Aqua er like lokal og familieeid i dag, som da tre oppdrettsfamilier på Fauske og i Saltdal for 20 år siden bestemte seg for å slå seg sammen.

  • Edelfarm AS på Rognan eies av Øksheim-familien.

  • Wenberg Fiskeoppdrett AS på Fauske eies av Wenberg-familien.

  • Gifas (Gildesskål forskningsstasjon)/ Gigante i Gildesskål og Bodø eies av Lorentsen- og Storholm-familiene.

Sammen eier de Salten Aqua, som sist år omsatte for omtrent halvannen milliard kroner.

Nå, i sitt 20 år, er de godt i gang med byggingen av en ny smoltfabrikk i Skjerstad - og et nytt lakseslakteri på Sør-Arnøy. Salten Aqua-gruppen investerer nær 1 milliard på de to tettstedene.

Årsaken er ene og alene at Salten Aqua er 100 prosent lokalt eid.

Ørjan Wenberg har utsikt til sjøanlegget til Wenberg Fiskeoppdrett AS.

Hele verdikjeden i Salten

– Alle eierne bor og jobber i Salten. Vi drifter i sjø der de bor, og eierne har til og med utsikt til sine anlegg fra stuevinduene sine, forteller administrerende direktør i Salten Aqua, Jarle Solemdal.

Det lokale eierskapet gjør at mye av vårt overskudd går til lokalsamfunnene i Salten. Frivillige lag og foreninger er en av gruppene vi ønsker å støtte.

Ikke minst er vi partner til Bodø Glimt, og vi støtter deres bærekraftprosjekt . Salten Aqua jobber etter følgende bærekraftmål i regi av FN: bærekraftmål nummer 14 Livet i havet.

– Mye av laksen som svømmer i merdene i Salten Aqua-gruppen forlater ikke området før den er klar til å spises av kunder lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Det å ha hele verdikjeden lokalt gagner ikke bare verdiskapingen ute i distriktet, men også miljøet. Selskapet kan spore hvilken påvirkning fisken har på miljøet mens den er i havet helt til den er å finne i butikkhyllene, og kan påse at alle steg blir tatt for å minimere effekten på havet. Salten Aqua med dets eiere har havet nært seg, og vet at dette må ivaretas, sier Ørjan Wenberg.

Wenberg Fiskeoppdrett AS har omtrent 1/3 aksjeandel i Salten Aqua AS. Som nabo, bedriftsleder og som et medlem av lokalsamfunnet føler nok eierne enn større nærhet til havet og anlegget de kan se fra egen veranda.

– Det er her vi bor og jobber, og det er viktig for oss og fjorden vår at vi gjør det vi kan for å produsere fisk på en måte som ivaretar havet mest mulig på lang sikt, avslutter Wenberg.

Salten Aqua er kamppartner til Bodø/Glimts kommende hjemmekamp på Aspmyra stadion i Bodø. Torsdag 27. mai blåses laksekampen mot Haugesund i gang klokken 18.

Alice Øksheim, datteren til Roger Øksheim, jobber på merdkanten. Roger Øksheim eier Edelfisk/ Edelfarm, og er en av Salten Aquas tre eiere.
Alice Øksheim, datteren til Roger Øksheim, jobber på merdkanten. Roger Øksheim eier Edelfisk/ Edelfarm, og er en av Salten Aquas tre eiere.

Mye av overskuddet vårt blir i Salten. Vi investerer i samfunnene vi bor og lever i

— Jarle Solemdal, administrerende direktør Salten Aqua

På lag med Salten

Salten Aqua støtter imidlertid flest mindre lag og foreninger i kommunene hvor vi er representert.

– Eierne investerer i de lokalsamfunnene hvor de bor og jobber. Vi støtter to store lag; Glimt og Norges Bryterforbund - og et hundretalls ulike lag og foreninger i Salten, forteller Solemdal.

Lokal handel og lokalt eierskap handler også om næringen vi driver. Vårt engasjement for lokalsamfunnet vi lever i, gjorde at vi i 2018 kjøpte filetfabrikken på Rønvikleira, da Lofotprodukt AS på Leknes i Lofoten kjøpte opp Max Mat og flyttet produksjonen til Lofoten. Vi kjøpte også det gamle røykeriet på Holstad, og etablerte Salten Laks.

– Vi må kunne videreforedle laks i Nordland. Derfor kjøpte vi og etablerte vi disse to selskapene, sier Solemdal.

Ringvirkningene er store.

– De som jobber i våre selskap, bor og skatter til kommunen hvor de bor. Investeringene våre i Breivika og på Sør-Arnøy fører til flere arbeidsplasser, flere boliger og flere barnehage- og skoleunger. Våre investeringer handler ikke bare om å holde liv i en næring og et lokalsamfunn. De handler om å skape levende lokalmiljø hvor folk vokser og trives, sier Solemdal.

Filetering på Salten Salmon i Bodø.
F.v. markeds- og kommunikasjonssjef John-Christian Andressen, administrerende direktør Jarle Solemdal og miljøsjef Asbjørn Hagen. Foto: Lise Fagerbakk

- Vi handler lokalt

Salten Aqua er med vårt lokale eierskap opptatt av samfunnene vi lever i. Derfor stopper ikke det lokale engasjementet ved næring eller sponsing. Det å handle lokalt har handler også om vår interne innkjøpspolicy.

- Vi benytter oss av lokale leverandører på alt lokale aktører kan levere. Dette gjelder også tjenester. Hvis noen i Salten tilbyr en tjeneste, benytter vi oss av dem, sier Solemdal.

Salten Aqua

  • Salten Aqua AS har lokale eiere, hvor Gildeskål Forskningstasjon AS, Edelfarm AS og Wenberg Fiskeoppdrett AS har en tilnærmet lik andel.

  • Salten Aqua-gruppen håndterer laksen fra den klekkes ut av egget og helt til den er å finne i butikker og restauranter over hele verden. Vi produserer, videreforedler og selger laks direkte til kunder i nærområdet og i utlandet.

  • https://www.saltenaqua.no

  • https://www.facebook.com/saltenaqua

  • Instagram: @saltenaqua

 

Annonse fra Eliteserien: