Flest mulig, lengst mulig og best mulig

Glimt starter prosessen for uttaket til Akademiet 2019.

Glimt har annonsert uttaksprosessen til Akademiet 2019. En gruppe spillere fra sentrum og områdene rundt byen har blitt invitert til å trene med klubben i høst frem til Akademiets lag blir annonsert i slutten av oktober. De fleste av spillerne i gruppen kommer fra Glimts G12-lag, men spillere fra andre klubber har også blitt gitt muligheten. 

Akademiets leder Gregg Broughton forteller om prosessen. 

- Å bygge G13-grupppen er en viktig prosess for oss, og vi har brukt mye tid på å diskutere både internt og med de andre klubbene i byen. Alle uttaksprosesser er påvirket av partiskhet, så for å redusere dette har vi sørget for at spillerne blir sett på av så mange forskjellige trenere som mulig. I tillegg til dette har vi hatt særlig oppmerksomhet på fødselsdatoer, for å sikre at spillere som er født sent på året har samme mulighet, samme  fysisk sene utviklede, sier lederen.  

I 2017 ble Bodø/Glimts Akademi klassifisert som det tredje beste i Norge, hvor de involverte treningsprosessene fikk høyest score nasjonalt. Spillere i Glimts G13-lag deltar i både de nasjonale turneringer organisert av NTF, så vel som den lokale G14-serien. 

Fortrekker den norske modellen

- I Storbritannia blir spillere valgt av profesjonelle klubber når de er 8 år. Jeg foretrekker mye heller den norske modellen hvor spillerne får lov til å bli i sin lokale klubb fram til de er 12 år, før de kommer inn i Akademiet. Spillere kan trene fotball lokalt med sine venner i seks år, og hvis de ønsker kan de få ekstra trening via FFO-programmet til Bodø/Glimt og Grand etter skolen. Selv etter at de begynner i Akademiet er det veldig viktig at de fortsetter å gjøre så mange forskjellige aktiviteter som mulig så lenge det går. Vi vil også gi spillerene som ikke blir valgt muligheten til å trene med laget i november og desember, samtidig som vi vil gjenta prosessen hvert år for å gi spillere mulighet til å bli med i Akademiet når de er 13, 14 og 15 å, fortsetter Broughton.

Det blir maksimalt 16 ledige plasser i Akademiets lag for 2019. 

- Det handler ikke om å si at vi må ha 16 spillere, det handler om å prøve å identifisere spillere som har potensiale til å spille på det høyeste nivå i fotballen og gi dem mulighet til å oppfylle sitt potensiale. Hvis dette betyr at det blir elleve eller tolv spillere til å begynne med, og at noen av spillerne fra andre lag kan trene med laget regelmessig, er dette også ett alternativ, forteller Gregg Broughton. 

Kan spille opp til 19 år

- Alle som begynner å spille fotball i Bodø/Glimt får et tilbud til de fyller 19 år, sier Ørjan Berg daglig leder i barne- og ungdomsavdelingen.

I alderen 6 til 12 år spiller alle i klubbens barne- og ungdomsavdeling. I overgangen til ungdomsfotballen ved 13 år, får noen tilbud om plass på G13-laget i Glimt-akademiet,  som har fem lag i alderen 13 til 19 år.

- De som ikke får dette tilbudet fortsetter å spille i klubbens barne- og ungdomsavdeling som har lag helt opp til 19 år. Her får de tilbud om 4-5 treninger i uka, seriespill i den lokale serien, samt deltakelse i mange turneringer. Det er med andre ord ikke så stor forskjell på aktivitetsnivået på lagene i Glimt-akademiet og lagene i barne- og ungdomsavdelingen.

- Den største forskjellen ligger i at akademi-lagene deltar i nasjonale serier og turneringer hvor de møter de andre toppklubbene i Norge, fortsetter Berg.

Godt tilbud til alle

Bodø/Glimt ønsker å gi et godt tilbud til alle i Glimt-drakt, uavhengig av om de spiller for lag i Glimt-akademiet eller klubbens barne- og ungdomsavdeling.

- For å få til dette er samspillet mellom klubben, foreldrene og trenerne helt essensielt. Dette gjelder både for Akademi-lagene og lagene i barne- og ungdomsavdelingen. Heldigvis har vi mange engasjerte foreldre og dyktige foreldretrenere i klubben som er til stor hjelp i dette viktige arbeidet, avslutter Berg.

Annonse fra Eliteserien: