Flest mulig, lengst mulig og best mulig

Glimt starter prosessen for uttaket til Akademiet 2019.

Annonse:

Glimt har annonsert uttaksprosessen til Akademiet 2019. En gruppe spillere fra sentrum og områdene rundt byen har blitt invitert til å trene med klubben i høst frem til Akademiets lag blir annonsert i slutten av oktober. De fleste av spillerne i gruppen kommer fra Glimts G12-lag, men spillere fra andre klubber har også blitt gitt muligheten. 

Akademiets leder Gregg Broughton forteller om prosessen. 

- Å bygge G13-grupppen er en viktig prosess for oss, og vi har brukt mye tid på å diskutere både internt og med de andre klubbene i byen. Alle uttaksprosesser er påvirket av partiskhet, så for å redusere dette har vi sørget for at spillerne blir sett på av så mange forskjellige trenere som mulig. I tillegg til dette har vi hatt særlig oppmerksomhet på fødselsdatoer, for å sikre at spillere som er født sent på året har samme mulighet, samme  fysisk sene utviklede, sier lederen.  

I 2017 ble Bodø/Glimts Akademi klassifisert som det tredje beste i Norge, hvor de involverte treningsprosessene fikk høyest score nasjonalt. Spillere i Glimts G13-lag deltar i både de nasjonale turneringer organisert av NTF, så vel som den lokale G14-serien. 

Fortrekker den norske modellen

- I Storbritannia blir spillere valgt av profesjonelle klubber når de er 8 år. Jeg foretrekker mye heller den norske modellen hvor spillerne får lov til å bli i sin lokale klubb fram til de er 12 år, før de kommer inn i Akademiet. Spillere kan trene fotball lokalt med sine venner i seks år, og hvis de ønsker kan de få ekstra trening via FFO-programmet til Bodø/Glimt og Grand etter skolen. Selv etter at de begynner i Akademiet er det veldig viktig at de fortsetter å gjøre så mange forskjellige aktiviteter som mulig så lenge det går. Vi vil også gi spillerene som ikke blir valgt muligheten til å trene med laget i november og desember, samtidig som vi vil gjenta prosessen hvert år for å gi spillere mulighet til å bli med i Akademiet når de er 13, 14 og 15 å, fortsetter Broughton.

Det blir maksimalt 16 ledige plasser i Akademiets lag for 2019. 

- Det handler ikke om å si at vi må ha 16 spillere, det handler om å prøve å identifisere spillere som har potensiale til å spille på det høyeste nivå i fotballen og gi dem mulighet til å oppfylle sitt potensiale. Hvis dette betyr at det blir elleve eller tolv spillere til å begynne med, og at noen av spillerne fra andre lag kan trene med laget regelmessig, er dette også ett alternativ, forteller Gregg Broughton. 

Kan spille opp til 19 år

- Alle som begynner å spille fotball i Bodø/Glimt får et tilbud til de fyller 19 år, sier Ørjan Berg daglig leder i barne- og ungdomsavdelingen.

I alderen 6 til 12 år spiller alle i klubbens barne- og ungdomsavdeling. I overgangen til ungdomsfotballen ved 13 år, får noen tilbud om plass på G13-laget i Glimt-akademiet,  som har fem lag i alderen 13 til 19 år.

- De som ikke får dette tilbudet fortsetter å spille i klubbens barne- og ungdomsavdeling som har lag helt opp til 19 år. Her får de tilbud om 4-5 treninger i uka, seriespill i den lokale serien, samt deltakelse i mange turneringer. Det er med andre ord ikke så stor forskjell på aktivitetsnivået på lagene i Glimt-akademiet og lagene i barne- og ungdomsavdelingen.

- Den største forskjellen ligger i at akademi-lagene deltar i nasjonale serier og turneringer hvor de møter de andre toppklubbene i Norge, fortsetter Berg.

Godt tilbud til alle

Bodø/Glimt ønsker å gi et godt tilbud til alle i Glimt-drakt, uavhengig av om de spiller for lag i Glimt-akademiet eller klubbens barne- og ungdomsavdeling.

- For å få til dette er samspillet mellom klubben, foreldrene og trenerne helt essensielt. Dette gjelder både for Akademi-lagene og lagene i barne- og ungdomsavdelingen. Heldigvis har vi mange engasjerte foreldre og dyktige foreldretrenere i klubben som er til stor hjelp i dette viktige arbeidet, avslutter Berg.

Annonse fra Eliteserien: