Frode Thomassen, Trude Glad (konserndirektør Sparebank 1 Nord-Noge Helgeland og Salten), Per Martin Olsen (banksjef Sparebank 1 Nord-Norge Bodø) og Jannike Ramsvik har signert under på ny avtale.

Fortsetter det gode samarbeidet

Bodø/Glimt forlenger avtalen med Sparebank 1 Nord-Norge som generalpartner.

Torsdag kunne Bodø/Glimt og Sparebank 1 Nord-Norge dele nyheten om at deres samarbeid har blitt forlenget med en tre år lang avtale, på aller øverste nivå hos Bodø/Glimt. Per Martin Olsen (banksjef Sparebank1 Nord-Norge Bodø) og Trude Glad (konserndirektør for Sparebank 1 Nord-Norge Helgeland og Salten) tok turen til Aspmyra for å dele den gode nyheten.

- Vi fornyer avtalen for tredje gang. Vi har et langsiktig perspektiv på den jobben vi gjør med sammen med Bodø/Glimt, fortalte Trude Glad.

Godt samarbeid

Daglig leder i Bodø/Glimt, Frode Thomassen, er veldig glad for at Sparebank1 Nord-Norge er med på laget. Det har lenge vært klart at partene skulle forlenge samarbeidet, men man har brukt god tid på dialog om hvordan avtalen skulle settes ned på best mulig måte for både klubben og Sparebank 1.

- Vi har hatt et godt samarbeid med Sparebank1 i mange år, og dette har også vært en god prosess. Det har vært givende og inspirerende for oss å ha en så profesjonell og stødig aktør med oss i samtaler om hvordan vi kan utvikle partnerskapet, sa en glad Thomassen.

- Vi er stolte av å få spille på lag med Sparebank1 på den måten vi gjør nå, og jeg håper og tror at vi sammen kommer til å skape mye bra i den tiden vi går inn, fortsatte han.

Nye dimensjoner

Avtalen er utarbeidet av begge partene.

- Vi legger til noen nye dimensjoner i avtalen, og der har Glimt vært flinke til å komme med nye, inspirerende ideer. For oss er det noen elementer som er kjempeviktige, slik som barn- og unge, kompetanse, frivillighet og selvfølgelig å skape en arena for talenter også i Nord-Norge, sa Glad.

- Vi er stolt av å få spille på lag med Sparebank 1 på den måten vi gjør nå, og jeg håper og tror at vi sammen kommer til å skape mye bra i den tiden vi går inn.

— Frode Thomassen
 - Vi har også jobbet med å utvikle måten vi løfter fram partnerne våre på. Vi har digitale flater og sosiale medier som vi nå bruker mer aktivt, også sammen med partnere. Vi har noen spennende ting foran oss, legger leder for salg og marked, Jannike Ramsvik, til.

Dekker hele Nordland

Samarbeidsavtalen mellom Bodø/Glimt og Sparebank 1 Nord-Norge gagner ikke bare samfunnet i Bodø, men også hele Nordland.

- Bodø/Glimt er "overalt", med spillere og trenere som gir tilbake til ulike lokalsamfunn rundt i Nordland. Det setter vi veldig pris på, sier Per Martin Olsen.

- Vi har også fulgt interessert med på det arbeidet Glimt gjør for å utvikle flere såkalte «kvalitetsklubber», og vi ser at samarbeidet med andre klubber har blitt mer strukturert. Det jobbes også godt lokalt for å få frem gode nordnorske spillere, sier Glad.

Løfter klubben sammen

For både Bodø/Glimt og Sparebank 1 er det viktig å gi tilbake.

- Vi som klubb er med og tar et samfunnsansvar på områder knyttet til barn- og ungdom, barnefotball og ikke minst frivilligheten. Dette er områder som Sparebank1 løfter høyt på banen sammen med oss, som som er utrolig viktig for idretten i stort. At vi får være med på et slikt løft er veldig inspirerende, avslutter Thomassen.

Annonse fra Eliteserien: