Daglig leder, Frode Thomassen.

Fra innsiden igjen

Frode Thomassen skriver enda en gang fra innsiden av FK Bodø/Glimt.

Det er godt å oppleve at det er et sterkt engasjementet rundt FK Bodø/Glimt. Det varmer at så mange bryr seg (og naturlig nok er det også røster som er negative). For en klubb som Bodø/Glimt er det helt avgjørende at det eksisterer meninger om klubbens resultater, prestasjoner og hvordan vi internt i klubben håndterer den daglige virksomheten. Det er rett og slett en naturlig konsekvens at fotball bærer med seg følelser, og at fotball er et spill uten fasit og hvor meningene er mange.

Det er viktig for alle virksomheter, også en fotballklubb, at det stilles kritiske spørsmål – også i offentligheten. Kritiske spørsmål vil i de fleste tilfeller og sammenhenger lede til refleksjon og positiv utvikling. Det er også tilfelle for Bodø/Glimt. I fotball er det imidlertid ofte slik at opplevelsen av dårlige resultater og prestasjoner umiddelbart leder til kritiske spørsmål, og regulær negativ kritikk, som ikke nødvendigvis har åpenbare svar, eller at løsningen er å finne i naturgitte lover.

Det er en erkjennelse vi har, og som vi jobber hver eneste dag med å forbedre.

— Frode Thomassen
 Det er også avgjørende at resultater og prestasjoner vurderes i forhold til realistiske forventninger og klubbens muligheter. Per i dag er klubben i kvartfinalen i cupen, og vi ligger på 12. plass i Eliteserien. Det er 9 poeng fra Tromsø på 5. plass, men også bare 3 poeng ned til et eventuelt nedrykk. Nesten samtlige kamper vi har spilt i år har vært jevne, og i over halvparten av kampene har vi produsert flere målsjanser enn motstanderen. Vi har imidlertid ikke vært dyktige nok til å vinne kamper. Det er en erkjennelse vi har, og som vi jobber hver eneste dag med å forbedre. Det er imidlertid ikke slik at klubbens resultater avviker vesentlig fra hva som naturlig følger av vårt ressursgrunnlag. Det er en kjensgjerning at de fleste andre lag i Eliteserien har konkurransefortrinn i forhold til Bodø/Glimt, og at det er en sterk sammenheng mellom sportslige resultater og klubbenes relative økonomiske posisjon.

Vi vet også at det er en nær sammenheng mellom sportslige resultater og publikumsoppslutning. Det er derfor også viktig at klubben har sportslige ambisjoner i form av mål om å spille en cupfinale med jevne mellomrom, og at klubben arbeider og tror på at man i enkelte sesonger kan kjempe i toppen av tabellen. Skal man lykkes med dette må både organisasjonen, og klubbens finansielle plattform, styrkes de nærmeste årene – og mens vi går den veien er det helt avgjørende at vi har stødig kurs, at vi tror på de prosesser som er iverksatt, at vi tåler motgang (og tillater oss å feile - for så å lære av feilene), at vi har tålmodighet og ikke minst at vi gjør hverandre gode!

Hva gjør dere nå?

I de tilfeller hvor vi både skuffer våre supportere, vårt publikum og ikke minst oss selv – er et vanlig spørsmål som møter oss; Hva gjør dere nå? For mange er sikkert svaret kjedelig, men vi evaluerer, gjør eventuelle justeringer og tilpasser aktiviteten dersom det vurderes som nødvendig – både i forhold til hva vi har gjort tidligere – men også i forhold til det vi skal gjøre neste gang. Alt, og da mener jeg alt vi gjør, har som mål å utvikle klubben og forbedre prestasjonen. Den overordnede planen ligger likevel fast, og vi tenker ikke å fravike de rammer og strategier som er lagt for at FK Bodø/Glimt skal bli en stabil eliteserieklubb, og en av de beste utviklingsklubbene i landet – og i dette bildet er kontinuitet og langsiktighet helt avgjørende.

Hvem har ansvaret?

Et annet vanlig spørsmål som i disse dager møter oss er; Hvem har ansvaret? Ansvaret i en fotballklubb er naturlig nok fordelt på flere nivåer og arbeidsområder - akkurat som tilfellet er i de fleste andre organisasjoner. I FK Bodø/Glimt gjør vi også jevnlig vurderinger av organisering og ansvar – da dette er en naturlig del av det arbeid som gjøres for å utvikle organisasjonen, slik at vi får utnyttet kompetansen og menneskene i virksomheten på en best mulig måte. På et overordnet strategisk nivå har styret og styreleder ansvar, i den daglige virksomheten er det daglig leder som har det overordnede ansvaret, mens det for de ulike deler av virksomheten deretter er et delegert operativt ansvar. Når det gjelder fotballaktiviteten i klubben, så er den organisert i tre avdelinger; Barne- og ungdomsavdelingen, Glimt-akademiet og A-laget. Hver av disse avdelingene har sin leder – for barne- og ungdomsavdelingen er det Ørjan Berg, for Glimt-akademiet Gregg Broughton og for A-laget Kjetil Knutsen.

I den grad noen skulle være i tvil vil jeg understreke at vi er glad for alt engasjement omkring klubben - også kritiske spørsmål. Det er også mulig at de svarene som vi gir oppleves som kjedelig eller floskler - og det er kanskje slik at langsiktighet, tålmodighet og kontinuitet ikke er tilpasset en tabloid verden – det er imidlertid ærlig svar - for det er slik vi jobber – det er dette klubben står for – og lojalitet er en av klubbens viktige verdier.

Frode Thomassen, daglig leder FK Bodø/Glimt

Annonse fra Eliteserien: