GLIMT- Akademiet styrker satsningen

Akademiet kommer til å gjøre en del endringer fra høsten av.

Annonse:

Endringene kommer etter en grundig prosess både internt i akademiet og etter dialog med de andre klubbene i Bodø-modellen.

– Vi kommer til å ta ned antallet spillere på sikt i Glimt-akademiet. Dette for å sikre best mulig kvalitet på lagene våre, samt sikre at spilletid og oppfølging blir så bra som mulig for spillerne. Vi kommer til å ha mellom 7-9 spillere i hver årgang, med unntak av den yngste årgangen som vil være 5-6 spillere, sier Stian Theting som er leder for Glimt-akademiet.

DSC09155.JPG
Leder for Glimt-akademiet, Stian Theting.

Den nye modellen

Hvert lag i Glimt-akademiet kommer framover til å bestå av to årganger:

 • G13
  • 14 spillere totalt
  • 12 åringer: 5-6 spillere
  • 13 åringer: 8-9 spillere
 • G15
  • 16-18 spillere totalt
  • 14 + 15 åringer
 • G17
  • 16-18 spillere totalt
  • 16 + 17 åringer
 • G19/B-laget
  • 16-18 spillere totalt
  • 18 + 19(20) åringer

– Det nye i denne modellen i tillegg til færre spillere, er sammensettingen på G13-laget hvor man nå åpner for å ta inn 5-6 spillere som er 12 år. Dette betyr at vi går ned en årsklasse og tilbyr 12-åringer plass på vårt yngste satsingslag. Vi er klare over at det vil være delte meninger om dette, men vi mener det er beste måten å gjøre det på her i Bodø, sier Ørjan Berg som er leder for samfunnsavdelingen.

Foto: Rune Larsen
Leder samfunnsavdelingen, Ørjan Berg.

Klubbens ambisjoner for Glimt-akademiet er todelt, det ene er å utvikle lag, spillere, trenere til nasjonalt og internasjonalt nivå. Mens det andre er å inspirere og bidra til bedre fotballkvalitet lokalt og regionalt.

– For oss er det viktig å bruke ressursene i Glimt-akademiet på best mulig måte for å nå begge ambisjonene. Vi kommer sammen med klubbene i Bodø-modellen til å sette ned en arbeidsgruppe som skal jobbe fram tiltak innenfor spiller, trener- og klubbutvikling i Bodø. Ambisjonen er at dette inngår i en felles samarbeidsavtale mellom klubbene i Bodø-modellen og Bodø/Glimt, sier Theting.

– Gode løsninger på tvers av klubbene

Et annet vesentlig punkt i avtalen er videresalgsprosent til moderklubb ved salg til en tredje klubb. Det skilles mellom de klubbene som er kvalitetsklubb og de som ikke er det, og gir opptil 10 % til moderklubben av netto overgangsbeløp ved videresalg til tredje klubb.

DSC09167.JPG
Godt samarbeidsklima

– Vi mener det er riktig at klubbene som er kvalitetsklubb belønnes ekstra for det, og håper dette kan være med å inspirere de Bodø-klubbene som ikke er kvalitetsklubb til å bli det, sier Berg.

Theting og Berg berømmer klubbene i Bodø-modellen for konstruktiv dialog.

– Samarbeidsklimaet mellom klubbene i Bodø-modellen er veldig bra, det er vi svært takknemlige for. Man vil aldri være helt enige om alt, men i Bodø-modellen har vi god dialog og søker løsninger på tvers av klubbene, avslutter Berg og Theting.

 

Annonse fra Eliteserien: