GreenH og Glimt Foto Glimt

GreenH blir Glimt-partner

Hydrogenselskapet GreenH blir bærekraftspartner med Glimt. Nylig signerte partene en treårsavtale.

Annonse:

– Vi har hatt en god dialog med GreenH siden planene for hydrogenanlegget i Bodø ble lansert. Dette er en aktør som passer perfekt som bærekraftsambassadør hos oss, og som jeg vet kommer til å ta en tydelig og aktiv rolle i vårt partnernettverk, sier Tom Steffensen, leder for marked og salg i FK Bodø/Glimt.

Sammen med BDO, Coca-Cola, Elkem, Iris Salten, Sparebank1 Nord-Norge og Ultimate Nordic er nå også GreenH bærekraftsambassadør. Bærekraftsambassadørene er med å spre og forsterke Glimt sitt bærekraftsarbeid, og Action Now som merkevare.

Bidrar til stort utslippskutt

GreenH skal bygge en ny fabrikk som produserer hydrogen på Langstranda i Bodø, og den første leveransekontrakten er skrevet med en annen Glimt-partner, Torghatten. Avtalen er 15-årig, og hydrogenet skal bunkres direkte fra anlegget i Bodø til fergene på Vestfjordsambandet.

– Vi har kommet til Bodø for å bli i mange år, og for oss blir Glimt en solid partner i arbeidet med å skape en grønnere by og fremtid. Vi er imponerte over arbeidet Bodø/Glimt gjør også utenfor banen! Sammen med klubben, kommunen og næringslivet i Bodø ønsker vi å bidra i nærmiljøet med positive tiltak samt utvikle grønne løsninger for en rekke formål utover ferjedrift, inkludert tungtransport, jernbane og luftfart. Så kan vi la oss inspirere av fotballeventyret, og vise at Bodø hører hjemme i toppen av Europa også innen grønne transportløsninger, sier Morten Solberg Watle, administrerende direktør i GreenH.

Første hydrogenbunkring skal etter planen skje høsten 2025, og det forventes ifølge Statens Vegvesen at hydrogenfergene vil bidra til å kutte 26.500 tonn CO2 hvert år – tilsvarende utslippet fra ca. 13.000 dieselbiler.

– Gjennom Action Now har vi posisjonert klubben til å bidra til en mer bærekraftig framtid i byen, regionen og landet. Det er utvilsomt det vi ser at GreenH også gjør. De har tatt en offensiv posisjon, og de har allerede bidratt sterkt gjennom både presentasjoner og workshops i våre nettverk. Vi opplever GreenH som visjonære og fremtidsrettede, og ser fram til godt samarbeid i årene som kommer, sier Frode Thomassen, daglig leder i Glimt.

Annonse fra Eliteserien: