Oversiktsbilde over kampen mellom Bodø/Glimt og Stabæk.

Innkalling til årsmøte i FK Bodø/Glimt

Til medlemmene i FK Bodø/Glimt.

Annonse:

Styret innkaller herved til årsmøte i FK Bodø/Glimt.

Årsmøtet avholdes den 12. mars klokken 18:00 på Aspmyra stadion i sportsbaren 3. etasje.

Saker som et medlem ønsker å tat opp på årsmøtet, må sendes styret senest 26. februar til [email protected]

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på glimt.no og i administrasjonen på Aspmyra. 

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styret 

Annonse fra Eliteserien: