Klubbdriften: – Kontrollert, balansert og trygg

Bodø/Glimt omsatte i 2022 for mer enn 300 millioner i ordinær drift utenom spillersalg. Selv om alle detaljene ikke er klare riktig enda, ser det ut til at 2022 vil bli et bedre år enn 2021.

Annonse:

Europaeventyret og spillerlogistikk

Europacup-spill har på inntektssiden bidratt med cirka 17 millioner euro i 2022. I tillegg kommer omsetningen på hjemmekampene. 

– Dette er ikke netto inntekt, deltakelsen i Europa har bidratt til større kostander i forbindelse med reisevirksomhet og nødvendig

Leder økonomi og administrasjon, Svein Tore Hansen.
Leder økonomi og administrasjon, Svein Tore Hansen.

oppgradering av stadion i forhold til UEFA-krav, forteller leder for økonomi og administrasjon Svein Tore Hansen.

Klubben har en ambisjon hvor spillerlogistikken over tid skal balanseres og være bærekraftig i seg selv. Ved overgangssaker er likviditeten knyttet til både inntekter og utgifter spredt over flere år. Glimt utvikler og bygger ikke klubb basert på spillersalg.

Bygging av klubb

Klubben har jobbet målrettet med å se muligheter og utvikle de fleste områder av klubbdriften. Folkene i klubben har jobbet, og jobber fortsatt med å utfordre såkalte sannheter innenfor fotballen. Glimt har jobbet langsiktig med å videreutvikle klubben, det har vært arbeidet hardt og godt over tid.

– Klubbdriften baseres ikke på spillersalg eller sportslig suksess. Mange mener det er en lineær sammenheng mellom økonomi og sportslig suksess. Glimt er derimot et eksempel på det motsatte. Klubbens sportslige prestasjoner de siste 4-5 årene har ikke sitt fundament i økonomiske muskler, men er langt mer basert på å gjøre ting på vår måte, kultur, verdier og hardt arbeid. Dette har gitt oss en ‘ny posisjon’ og tilgang til større ressurser. Videreutvikling og fremgang vil blant annet handle om vår evne til å forvalte de verdier som er skapt. Glimt har en kontrollert, balansert og trygg klubbdrift, forteller daglig leder Frode Thomassen.

Edruelig økonomisk styring

Klubben arbeider med budsjettet for 2023. Dette vil baseres på de samme handlingsregler som tidligere. Budsjettet vil bli behandlet av årsmøtet 6.mars.

– Økonomisk budsjetteres det for det vi vet og kan legge til grunn uten for stor økonomisk risiko. Det legges opp til et budsjett med utgangspunkt med en 4. plass i serien og deltakelse i play-off nå i februar. Videre tas det høyde for bare en kvalifiseringsrunde i sommerens UEFA Europa Conference League kvalifisering. Det vurderes som viktig at budsjettet er nøkternt og realistisk, og at vi da ikke baserer oss på ukjente faktorer. Sportslig suksess vil derfor gi en økonomisk oppside også i 2023, forteller Svein Tore Hansen.

Daglig leder, Frode Thomassen.
Daglig leder, Frode Thomassen.

Klubben satser på å posisjonere seg for å kunne bygge og utvikle klubbens A-lag ytterligere slik at Glimt kan ha et lag som kontinuerlig er i utvikling og presterer nasjonalt og internasjonalt.

– Sesongen 2023 vil handle om å posisjonere seg for å kunne bygge og utvikle klubben og A-laget ytterligere, og da med ambisjon om å være et lag som er i kontinuerlig utvikling og som presterer nasjonalt og internasjonalt, avslutter Frode Thomassen.

Annonse fra Eliteserien: