Nova Sea og Bodø/Glimt inspirerer Lovund.

Vi inspirerer barn og unge i Nord-Norge

Ildsjeler i Nova Sea har i samarbeid med Bodø/Glimt skapt et yrende fotballiv på Lovund.

Den lille øya Lovund i Lurøy kommune har med sine 500 innbyggere drevet med fotball i mange år, men det har vært utfordrende å få til et stabilt og godt tilbud for alle årsklasser.

- Det har vært opp og ned med aktivitet, og fotballen har vært avhengig av ressurspersoner, forteller Stian Amble. 

Gjenytelse

Amble, som jobber i Nova Sea, er faren som sammen med økonomisjefen i Nova Sea har forsøkt å løfte interessen for fotball for alle på Lovund. Arbeidet skøyt først skikkelig fart da Jørgen Aakre kom inn som fotballansvarlig i idrettslaget, og støtten de har fått fra Bodø/Glimt har vært verdifull hele veien.

- Gjennom sponsorprosjektet til laksenæringa i Nordland, der Nova Sea er med, lå det en gjenytelse fra Bodø/Glimt, sier Amble. 

Én til to ganger i året tar Glimt turen til Lovund. Da arrangerer de treninger for alle barna og treneforumer for trenerene. 

Jens Petter Hauge og Patrick Berg varmer seg under opptak på Lovund.
Jens Petter Hauge og Patrick Berg varmer seg under opptak på Lovund.

- At Bodø/Glimt kommer til lille Lovund har både vært nyttig og gøy. Det er veldig artig at en toppklubb i en region gjør dette, sier Amble. 

Masse aktivitet

Fra å ha hatt litt spredt satsing, er det nå mange fotballag på Lovund. Fra barnehagealder til 10. klasse på ungdomsskolen har de lag for hvert andre årstrinn. De jobber med sportsplaner og målsetninger. De har trenere som er unge og selv spiller i idrettslaget. Det har vært et bevist valg.

- Vår yngste trener er 13 år. Han var sammen med sin trenerkollega på 14 år sist helg på kurs for å ta C-lisens delkurs 2. Det har vært bevisst fra vår side, da vi vil at de skal være forbilder for de yngre lagene, og de trener selv så de vet systemet, sier Amble.

Skal tilfalle flere i regionen

Nova Sea er opptatt av at gjenytelsen tilfaller andre plasser hvor de holder til langs Helgelandskysten. I tillegg til å besøke Lovund, har Glimt gjort det samme på Vega og Utskarpen. Ambre sier at samarbeidet er bra for alle.

- Det har en verdi for Bodø/Glimt å motivere lag i regionen til å aktivt drive fotball. Det skaper engasjement for klubben, og en mulig rekruttering for Bodø/Glimt, sier Amble. 

Lakseklubben

Leder for marked og kommunikasjon i Bodø/Glimt, Jannike Ramsvik, forteller at Bodø/Glimt er lakseklubben.

- Sesongen 2018 er hele 12 aktører i laksenæringen samlet i felles profilering på drakter og på Aspmyra stadion under slagordet «Laks er viktig for Nord-Norge», sier Ramsvik. 

 - De største aktørene bidrar til å inspirere spillere og trenere ute i regionen til økt fotballaktivitet. Glimt – ofte med tidligere toppspiller Stig Johansen - reiser ut i distriktene med spiller- og trenerkompetanse i sekken. Han møter store og små spillere, foreldretrenere og idrettslag. Dette er tiltak som settes stor pris på lokalt og som har gitt gode resultater over tid. Som et direkte resultat av aktiviteten kunne Lovund stille et helt eget lag til Stopp Volden Cup høsten 2017, avslutter hun.

Se filmen fra Lovund her: 


Aktører laks 2018

  • Salten Aqua, Nordlaks, Nova Sea, NTS ASA, JMJ Invest, Cermaq, Nyborg Industri, Selsøyvik Havbruk, Ballangen Sjøfart, Atlantic Styro, Sjømat Norge, Sisomar

Annonse fra Eliteserien: