Direktør Monica Fjellstad i BE Varme AS viser fram hjertet til Keiseren; ovnen som forsyner Bodøs befolkning med bærekraftig fjernvarme.

Møt Keiseren - Bodøs bankende, varme hjerte

Biovarmesentralen Keiseren på Rønvikjordet jobber døgnet rundt for å spre varme rundt om i Bodø. Snart også på Aspmyra.

Annonse:

Bodø Energi Varme (BE Varme AS) varmer Bodøs befolkning i økende grad. Siden biovarmesentralen "Keiseren", ble åpnet på Rønvikjordet i 2015, har rundt 70 kunder koblet seg på anlegget. Noe som betyr at de varmer seg på vannbåren varme fra Keiseren - og ikke elektrisk oppvarming.

Nå bygges det ut for framtiden; ny by og ny flyplass. 

- Vi er i gang med å legge rør til Aspmyra, videre til det nye bygget til Fylkesmannen i Nordland og ned til Langstranda og Widerøe, slik at også de får nyte godt av ren energi. Da er vi nært lufthavna og ny by, sier direktør i BE Varme AS, Monica Fjellstad.

18DAG_07-12-Bodø Energi Varme-10
Bodø Energi Varme varmer opp Bodø sentrum. Både offentlige og private bygg får fjernvarme som produseres bærekraftig og miljøvennlig like utenfor sentrum. Treflis brennes og genererer energi som føres ut i en nett av rør rundt om byen. Direktør Monica Fjellstad. Foto: Lise Fagerbakk, innholdsprodusent Avisa Nordland


Kortreist flis

Vinterstid kommer mellom tre og fire semitrailere hver dag fullastet til anlegget for å levere returtreflis. Gjennom vinteren leveres - og brennes det i alt rundt 90 tonn hvert døgn.

Vår flis kommer fra Nordland, og må leveres til slike bioanlegg. Tidligere ble flisen sendt

Flisene er lokalt kvernet trebyggeavfall og brukt trevirke, som etter grundig rensing havner her. Neste steg er ovnen, slik at Keiseren kan varme opp vannet som fraktes ut til Bodøs befolkning. Foto: Lise Fagerbakk, innholdsprodusent Avisa Nordland
Flisene er lokalt kvernet trebyggeavfall og brukt trevirke, som etter grundig rensing havner her. Neste steg er ovnen, slik at Keiseren kan varme opp vannet som fraktes ut til Bodøs befolkning. Foto: Lise Fagerbakk, innholdsprodusent Avisa Nordland

sørover til Sør i Norge og til Sverige.

Flisene er før ankomst Keiseren, renset for maling, spiker og andre kilder til forurensning.

- Vi får vår treflis fra tre lokale leverandører. De sorterer og siler ut spiker og andre materialer som ikke skal i ovnen. Flisa er veldig ren når den kommer til oss, men vi kontrollerer hvert lass som leveres, sier Fjellstad.

Kravene til utslipp er strenge og tas på høyeste alvor.

- Anlegget er høyteknologisk. Vi tar prøver av hvert lass med treflis som kommer inn. Prøvene sendes til analyse. Godkjent flis legges på lageret, hvor en intelligent robotklo sorterer flisen og putter den i ovnen. Et siste filter renser dampen som kommer ut pipen, forteller traniee Eline Tomine Olafsrud.

Fakta

 • Returtreflisen til Keiseren inneholder maksimalt to prosent fremmedstoffer.

 • Keiseren har moderne renseteknologi som sikrer marginale utslipp.

 • Fjernvarmenettet i Bodø har installert effekt på 12 MW (megawatt) bio, 10 MW el og 2x10 MW gass.

 • Fjernvarmen kan leveres med forskjellige temperaturer, og opp til 110-120 grader.

 • Navnet Keiseren stammer fra Bodøfjellet Keiservarden.

 • I Norge produseres det nærmere 5 TWh (terrawattime) fjernvarme årlig.

Alt dette gjør at Bodø Energi Varme i likhet med Bodø/Glimt, legger mye arbeid ned i å jobbe bærekraftig. Derfor er BE Varme AS kamppartner når Glimt førstkommende søndag har sesongens siste hjemmekamp på Aspmyra. 

BE Varme AS har valgt bærekraftmål nummer 7 "Ren energi for alle". Dette i tråd med FNs bærekraftmål, samt Bodø/Glimts prosjekt Gi ALT for en bærekraftig fremtid.

Ytterligere flere mål er aktuelle for BE Varme AS.

- Det er lang levetid på rørene som danner nettverket; rundt 100 år. I tillegg kan flere kilder kobles til fjernvarmenettet, for eksempel overskuddsvarme fra industri, datasentere eller fra kloakk. Dette gjør at fjernvarme er fremtidsrettet, forteller Olafsrud. 

Det er automatiserte målinger langs hele produksjonslinjen. Det minste tegn til forurensning og alarmen går. Det har skjedd to ganger så vidt Fjellstad klarer å huske.

Også da har de en løsning.

- Da renser vi materialet med ammoniakk. Slik at dampen som kommer ut av skorsteinen er ren damp, sier hun.

Nettverk av rør

I alt åtte kilometer rør er så langt lagt i bykjernen i Bodø. Nettverket forsyner per i dag blant

Røyk trodde du? Nei. Det er ren vanndamp som kommer ut av skorsteinen på Rønvikjordet. Foto: Lise Fagerbakk, innholdsprodusent Avisa Nordland
Røyk trodde du? Nei. Det er ren vanndamp som kommer ut av skorsteinen på Rønvikjordet. Foto: Lise Fagerbakk, innholdsprodusent Avisa Nordland

annet flere store bygg som  Nordlandssykehuset, Stormen og Bodø Spektrum. 

Vannet varmes opp av Keiseren, kjøres ut i Bodø via nettverket av rør - og fraktes tilbake til Keiseren for ny oppvarming. Vannet sirkulerer 24 timer i døgnet - året rundt.

Fornybar, og bærekraftig energi.

Forbudt fra 2020

Forutsetningen for å knytte seg til anlegget, er at bygningen er over 500 kvadratmeter og har vannbåren varme. Dette gjelder spesielt bygninger  som i dag har oljefyring. I 2020 blir oljefyring ulovlig.  

Bodø Energi Varme har bidratt til å fjerne mange oljekjeler i Bodø, noe som er med på å redusere lokale utslipp og bedre luftkvaliteten.

18DAG_11-12-Bodø Energi Varme-17
Direktør Monica Fjellstad, forretningsutvikler Marianne Meby og trainee Eline Tomine Olafsrud. Foto: Lise Fagerbakk, innholdsprodusent Avisa Nordland.

Miljøfordeler

 • Fjernvarme i Bodø:

 • Utnytter fornybar og lokalt biobrensel som ellers har lang transportvei.

 • Bidrar til å redusere klimagassutslipp lokalt og regionalt.

 • Faser ut gamle oljekjeler.

 • Oppnår byggtekniske miljøkrav.

 • Gir et energifleksibelt og robust varmesystem.

 • Har en infrastruktur med levetid til 100 år.

 • Fjernvarme har erstattet 3 TWh oljefyring i Norge.

Alene i Nord-Norge

Anlegget av denne typen er det eneste i Nord-Norge av denne størrelse som kun brenner returtrevirke for å varme opp fjernvarmenettet. Det er etter at anlegget ble bygget kommet noen mindre anlegg lengre nord. 

BE Varme AS oppfordrer alle med vannbåren varme i bygningen, til å se om de kan koble seg på fjernvarmeanlegget. Årsaken er enkel; fjernvarme er en bærekraftig og miljøvennlig oppvarming av boligen. 

- Det er råflott å bruke elektrisitet på oppvarming, hvis du har andre muligheter. Vi trenger mer og mer strøm, slik at dersom flere går over til  fjernvarme kan vi frigjøre energi og avlaste elnettet, sier forretningsutvikler Marianne Meby i BE Varme AS. 

For mer informasjon, ta kontakt med BE Varme AS.

FNs bærekraftmål nummer 7

 • Ren energi til alle.

 • "Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris for alle"

 • Tilgang til energi står i sentrum av så nær som alle utfordringer og muligheter vi møter i dag. Det kan dreie seg om jobber, sikkerhet, klimaendringer, matproduksjon eller muligheter for økt inntekt.

 • Energi er den største bidragsyteren til klimaendringer, gjennom utslipp av CO2 og andre klimagasser, Løsningen er fornybar energi som vannkraft, vindkraft og solkraft. Fornybar energi er bærekraftig.

Annonse fra Eliteserien: