Barnedrakt nettbutikk.

Nå skal også jentene få spille i Glimt

Før jul tok styret i FK Bodø/Glimt en historisk beslutning. Høsten 2020 får vi se små Glimtjenter på fotballbanen. Klubben starter lag for 5-åringer.

Annonse:

- Klubben vil bruke vår posisjon og kompetanse til å styrke engasjementet og videreutvikle tilbudet til jenter som vil spille fotball i vår del av landet, forteller styreleder i Bodø/Glimt Inge Henning Andersen. 

Andersen er tydelig på at styrets beslutning også handler om klubbens samfunnsansvar; 

- Å starte jentelag i Glimt handler også om sosial bærekraft. Det er styrets klare oppfatning at en klubb som FK Bodø/Glimt, i et moderne samfunn, må romme aktivitet for begge kjønn og således også støtte opp om bærekraftsmål nummer fem; Likestilling mellom kjønnene. Det er #actionnow i praksis, forteller Andersen og sikter til arbeidet med bærekraft som klubben har jobbet med i hele 2019. 

Håper på økt rekruttering

- Vi tror også at klubben har kraft og ressurser til å inspirere enda flere jenter til å spille fotball, ikke bare i Glimt, men også i de andre klubbene i Bodø, sier han. 

- Målet er en oppblomstring for jentefotballen og et bidrag til at flest mulig skal få spille fotball lengst mulig, legger Andersen til.

Skal utrede videre satsing

På bakgrunn av styrets vedtak vil klubben jobbe for å rekruttere jentelag innenfor Bodømodellens rammer for spillere født i 2015, med oppstart til høsten. Andersen forteller at den videre strukturen må utredes nærmere og at det vil bli nedsatt en arbeidsgruppe som skal finne en god og bærekraftig modell, både for breddefotball og eventuell toppsatsing for jenter. Arbeidsgruppen skal blant annet se på mål og organisering av arbeidet på jente- og kvinnesiden, økonomi, infrastruktur og ikke minst samarbeidsrelasjoner.

- Vi skal gjøre vårt ytterste for å sikre at klubbene i fellesskap kan inspirere og bidra til at flere jenter i byen og regionen får et kvalitativt godt fotballtilbud, forsikrer Andersen. 

Vedtak

Styret i FK Bodø/Glimt har fattet følgende vedtak:        

Klubben vil og skal bidra til et sportslig godt fotball-tilbud til jenter og kvinner i vår region. Styret vedtar derfor at klubben starter et jentelag for 5-åringer høsten 2020. Når det gjelder videre satsing på jente- og damefotball skal det nedsettes et prosjekt/arbeidsgruppe for å lage en konsekvens- og mulighetsanalyse og for å foreslå alternative tilnærminger til den videre satsingen på jente-/damefotball i regionen.

Annonse fra Eliteserien: