Glimt A-lag 2020 mot Kauno Zalgiris.

Om VM i Qatar 2022

Fra styret i FK Bodø/Glimt.

Annonse:

Kjære fotballvenner

Torsdag 11. mars 2021 er det årsmøte i FK Bodø/Glimt. I møtet vil sesongen 2020 bli behørig omtalt både sportslig, organisatorisk og økonomisk. Et fantastisk år for klubben. Men i årsmøtet vil trolig en annen sak få mer oppmerksomhet – og da knyttet til Norges eventuelle deltakelse i Qatar VM i 2022. 

Klubben har i det siste mottatt kritikk fordi vi ikke har tilsluttet oss boikotten av VM, en boikott som er initiert av Tromsø IL og som flere andre eliteserieklubber har uttalt offentlig at de støtter. 

Bakgrunnen for forslaget om boikott er bl.a. knyttet til forholdene til arbeidere (migrantene) som jobber på byggeprosjekter i Qatar. Landet har mange prosjekter på gang og importerer arbeidskraft fra fattige land hvor arbeidsledigheten er høy. Arbeidsforholdene er kritikkverdige og mange arbeidere har omkommet i byggingen av blant annet VM anleggene. NFF og hele fotball Norge var imot tildelingen av mesterskapet til Qatar og står fortsatt fast ved at det var feil.

Hvorfor ikke boikott?

Styret i FK Bodø/Glimt har foreløpig valgt å ikke tilslutte seg boikotten. Årsaken er som følger: 

 • Vi har for lite kunnskap om saken til å være sikker på at boikott er til det beste for arbeiderne i Qatar eller på vår fremtidige innflytelse på de kritikkverdige forholdene.
 • Vi ønsker å forfølge saken inn mot NTF og NFF da vi tror et felles arbeid med denne saken vil gi størst gjennomslagskraft 
 • Vi tror på at et samarbeid mellom idretten, myndigheter og menneskerettighetsorganisasjoner øker sannsynligheten for å lykkes med å påvirke situasjonen til det bedre

Hva blir gjort?

Fredag 05.03 deltok daglig leder og styreleder i et møte i regi av NFF. Her deltok representanter fra NFF, NTF, LO/Fagforbundet, ILO representant fra Doha, Amnesty International og FIFA. Møtet var både informativt og nyttig i forhold til den videre prosessen. 

Fra møtet: Qatar har for tiden 1,8 millioner migranter som jobber i landet på mange forskjellige prosjekter. Rundt 20.000 av disse jobber på fotballstadioner og med infrastrukturen rundt det forestående mesterskapet. Amnesti og Fagforbundet har registrert at arbeidsforholdene har bedret siden reformasjonen i 2017 på områder som: 

 • Organisering arbeidstaker/arbeidsgiver
 • Vedtatt minstelønn
 • Regulering av arbeidstid
 • Forholdene rundt kost og losji
 • Årlig betalt hjemreise
 • Mulighet for å bytte arbeidsgiver

Alt overstående er en selvfølge i Norge og som nå ifølge menneskerettighetsorganisasjoner har bedret seg i løpet av de tre siste årene i Qatar. Bekymringen hos de involverte i møtet var – hva skjer når flomlysene slås av på fotballstadionene i 2022? 

Sånn tenker vi i FK Bodø/Glimt

Slik vi ser det handler nå saken om to problemstillinger:

  1. Hvordan kan norsk fotball, gjennom NFF, bidra til at arbeidsforholdene til arbeiderne i Qatar og i lignende stater blir bedre?
  2. Hvordan kan norsk fotball, gjennom NFF, sørge for at fremtidige tildelinger av store mesterskap kvalitetssikres også i et etisk perspektiv?

Informasjonen vi tilegnet oss i møtet sist fredag, samt fraværet av en konsekvensutredning av virkemiddelet boikott, gjør at styret i klubben stiller seg bak følgende forslag fra NTF:

Fotball Norge skal samarbeide om å legge ytterligere press på myndighetene i Qatar for å forbedre forholdene til arbeidstakerne i Qatar. Vi skal sammen konsekvensutrede ulike virkemidler inklusive boikott. Og vi har som mål å påvirke FIFA til å gjennomføre bedre prosesser ved tildelinger. 

Styret til FK Bodø/Glimt har basert på informasjonen som klubben har tilegnet seg de siste dagene, tatt følgende standpunkt i saken rundt eventuell boikott for norsk deltakelse i Fotball VM i Qatar 2022:

 

Vi i FK Bodø/Glimt mener at engasjementet som er skapt knyttet til arbeidsforholdene i Qatar er svært viktig. Vi vil takke våre kollegaer i Tromsø som først rettet søkelyset mot de kritikkverdige forholdene. I den grad noen skulle være i tvil – hele norsk fotball – inkludert FK Bodø/Glimt - tar avstand fra alle urettferdigheter og fordømmer brudd på menneskerettigheter som har foregått og som foregår i Qatar. 

Bodø/Glimt støtter forslag om et ekstraordinært fotballting høsten 2021 der eneste sak er Norges forhold til VM i Qatar 2022 og Norges eventuelle deltakelse her. Bodø/Glimt vil til et slik ekstraordinært ting følge opp at konsekvensene ved bruk av ulike virkemidler – herunder også boikott – er grundig utredet. 

I en slik vurdering bør NFFs, og Norges mulighet til å påvirke og forbedre arbeidsforholdene i Qatar særlig vektlegges. NFFs bes også utarbeide en tydelig og bred strategi- og handlingsplan for NFFs internasjonale arbeid – som sikrer at norsk fotball har et aktivt forhold til og bruker fotballen som verktøy for å motvirke brudd på menneskerettigheter i både Norge og ellers i verden. FK Bodø/Glimt vil i forkant av det ekstraordinære årsmøtet i NFF, selv avholde et ekstraordinært årsmøte for å gjennomgå NFFs vurdering, og høre medlemmenes syn på hvilket forslag FK Bodø/Glimt bør gå for.

 

Med hilsen

Styret i FK Bodø/Glimt

Annonse fra Eliteserien: