Salten Aqua ved controller John-Christian Andreassen, viseadministrerende direktør Jarle Solemdal og miljøsjef Asbjørn Hagen.

Satser nær 1 milliard

Salten Aqua er i gang med sin største utbygging siden oppstarten for 20 år siden.

Annonse:

Denne saken er produsert av markedsavdelingen i Avisa Nordland, Bodø/Glimts partner.

Salten Aqua er like lokal og familieeid i dag, som da tre oppdrettsfamilier i Bodø, på Fauske og i Saltdal for 20 år siden bestemte seg for å slå seg sammen. 

I fjor omsatte Salten Aqua- konsernet for 1,6 milliarder kroner, og vi sysselsetter rundt 200 ansatte. 

Nå, i vårt 20 år, er vi godt i gang med byggingen av en ny smoltfabrikk i Skjerstad - og et nytt lakseslakteri på Sør-Arnøy. Salten Aqua-gruppeninvesterer nær 1 milliard på de to tettstedene.

- Da Salten Aqua ble etablert for 20 år siden, ble det bygget en smoltanlegg i Skjerstad og et lakseslakteri på Sør-Arnøy. Disse blir nå kraftig utvidet med store nybygg på begge stedene, forteller Jarle Solemdal, viseadministrerende direktør, forteller Jarle Solemdal, viseadministrerende direktør. 

Smoltfabrikken skal stå ferdig i mars 2022, mens lakseslakteriet etter planen står ferdig i juli 2021.

ss anlegg
Illustrasjon over hvordan Salten Aqua sin nye smoltfabrikk i Skjerstad blir.

Kamppartner til Bodø/Glimt

Salten Aqua har jobbet med å implementere en mer bærekraftig drift i alle ledd i sine bedrifter i flere år, og er kamppartner til Bodø Glimts kommende hjemmekamp på Aspmyra stadion i Bodø. Søndag 8. november klokken 18 blåses kampen mot Aalesund i gang.

- Vi jobber hver dag med å bli bedre på det vi jobber med, og vil bruke anledningen på søndag til å sette fokus på bærekraft. Vi prøver å fortelle omverden hvilke tiltak vi faktisk gjør. På den måten kan vi kanskje også inspirere andre til å se verdien av en felles laginnsats på dette området, forteller Solemdal.

Valgte bærekraftmål 12 og 14 er en del av bedriftstrategien. 

To store anlegg

- Vi bygger et helt nytt smoltanlegg i Breivik i Skjerstad. Arealet tidobles, og vi flytter klekkingen vi i dag har i Vik i Saltdal, til det nye smoltanlegget. Slik at med dette samler vi all vår smoltproduksjon i Breivik, sier Solemdal. 

Det nye smoltanlegget koster rundt 600 millioner kroner, har et samlet areal på 9.700 kvadratmeter - og vil kreve flere ansatte, rundt ti i tallet.

Lokal produksjon - laks fra rogn til spisebord

— Salten Aqua
 Det nåværende anlegget er på sin side 3.500 kvadratmeter stort.

Også på Sør-Arnøy blir det behov for rundt ti flere ansatte. Og også her rives det gamle slakteriet, for å gi plass til et høyteknologisk nytt slakteri. 

- Vi investerer rundt 300 millioner kroner på det nye slakteriet. Vi har vektlagt kvalitetene i anlegget. Jeg vil si det blir "state of the art" når det gjelder alle tekniske løsninger, kjøling, varmebehandling, vann og hygiene, sier miljøsjef Asbjørn Hagen. 

På lag med naturen

Til stor forskjell fra de nåværende 20 år gamle a snleggene, er et bedre samspill med naturen rundt de nye byggene av en fremtidsrettet og bærekraftig art. 

Dette kommer til uttrykk på flere ulike måter. 

Salten Aqua jobber målerettet med bærekraft, og er partner til Bodø/Glimt. Og bærekraft handler om mer enn miljøet, som det står på en plansje i visningssenteret deres. Sosial- og økonomisk bærekraft - samt utslipp og miljøovervåkning er også i fokus. Foto: Lise Fagerbakk
Salten Aqua jobber målerettet med bærekraft, og er partner til Bodø/Glimt. Og bærekraft handler om mer enn miljøet, som det står på en plansje i visningssenteret deres. Sosial- og økonomisk bærekraft - samt utslipp og miljøovervåkning er også i fokus. Foto: Lise Fagerbakk

- I Skjerstad bygger vi et nytt renseanlegg som sammen med et nyopprettet selskap sikrer at fiskeslammet, som egentlig er avfall, blir gjenvunnet som eksempelvis biogass eller gjødsel, forteller Hagen.

Det nyopprettede selskapet har navnet Salten Marine Resource, og er et samarbeid mellom alle smoltprodusentene i Salten. 

Andre eksempler:

 • Salten Aqua bygde i 2014 en ny kassefabrikk på Sør-Arnøy. Denne beholdes og knyttes til det nye slakteriet. Isoporkasser tar mye plass, og før denne fabrikken ble bygget, kjørte vi i snitt daglig seks trailere fra Bodø til Sør-Arnøy med kasser. Nå produserer vi kassene på Sør-Arnøy. 
 • Ensilasjen fra produksjonen på Sør-Arnøy, samles opp og sendes til gjenvinning til eksempelvis dyrefôr og helsekost. 
 • Det bygges et vannrenseanlegg til det nye slakteriet på Sør-Arnøy. Dette for å bruke renset sjøvann til produksjonen. Slik belastes det lokale vannverket i mindre grad. 
 • Vannforbruket vil med den nye smoltfabrikken i Skjerstad gå merkbart ned som en følge av resirkulering. 
 • Det investeres i et renseanlegg i Skjerstad. Samlet vil endringene i Skjerstad føre til at smolten trives bedre og dermed vokser seg større før den settes ut i fiskemerd. Dette gir igjen kortere tid i havet.

Grønn rating

 • Salten Aqua er miljøsertifisert i fire ulike ordninger.

 • Økologisk: Økologisk produksjon av laks stiller særskilte krav til fôrråstoff, redusert fisketetthet og en drift som ytterlige skal minimere påvirkning på ytre miljø. Produksjonen reguleres av økologiforskriften og sertifiseres av Debio.

 • Global G.A.P: GLOBAL G.A.P er en standard som sikrer matvaresikkerhet, sporbarhet, god dyrevelferd og miljøansvar. Standarden setter også strenge krav til ansattes helse, sikkerhet og velferd.

 • ASC: ASC (Aquaculture Stewardship Council) er en standard for miljøsertifisert og ansvarlig havbruk. Gjennom sertifiseringen stilles det strenge krav som skal minimere påvirkningene av virksomheten på miljø og samfunn.

 • Seafood Watch: Monterey Bay Seafood Watch evaluerer og rangerer sjømatprodukter fra hele verden for å fremme bærekraftig fiskeri og akvakultur. Basert på miljøtilstand i produksjonsområdet ble all produksjon av laks i Skjerstadfjorden rangert som “Best Choice”.

Hagen begynte i 2015 i den da nyopprettede stillingen som miljøsjef. Han har fra dag en sett på hvordan Salten Aqua ikke bare som lokale eiere, men også som ansvarlige eiere, tar naturen og miljøet på alvor.  

- Bærekraft er i hele verdikjeden. Alle ledd må levere - og bedriftene må levere ved å være i forkant med miljømessige gode løsninger. Ved begge de nye anleggene snakker vi om gjenbruk i en større grad enn tidligere, og vi har etter hvert fått en god oversikt over hvilke fotavtrykk vi setter. Vi jobber kontinuerlig med å redusere dette avtrykket ytterligere, sier han.

ventemerder nytt anlegg
Illustrasjon over det nye slakteriet med ventemerder på Sør-Arnøy.

Lokalt eierskap

Det lokale eierskapet betyr mye for oss. Ved begge utbyggingene tilføres det rundt tyve stillinger. 

- Det at vi satser lokalt betyr at det blir flere arbeidsplasser begge stedene, noe som har stor betydning for lokalsamfunnene både når det gjelder barnehage, skole og butikk, sier controller John-Christian Andreassen, og føyer til: 

- Vi håper de vi nå ansetter ønsker å bosette seg i Skjerstad eller på Sør-Arnøy.

Bærekraftmål nummer 12

 • FNs bærekraftmål nummer 12:

 • Sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre

 • Sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre: Innen 2030 oppnå bærekraftig forvaltning og effektiv bruk av naturressurser.

Bærekraftmål nummer 14

 • FNs bærekraftmål nummer 14 er "Livet i havet".

 • Bevare og bruke havet og de marine ressursene på en måte som fremmer bærekraftig utvikling.

 • Uten havet fungerer ikke jorda - Livet på jorden er avhengig av havet. Temperaturen, kjemien, strømningene og livet i havet er det som driver de globale systemene som gjør det mulig for menneskene å leve på jorda.

 • Vi må bli bedre - Ettersom milliarder av mennesker og dyr er avhengig av havet må det gjøres mye mer for å beskytte havet.

Annonse fra Eliteserien: