Siste nytt om ny arena

FK Bodø/Glimt jobber kontinuerlig med planleggingen av den nye storstua som vi ønsker å bygge. Nå kan vi presentere en tydeligere plan for dere.

Annonse:

Etter flere tiår på Aspmyra stadion er det på tide for Bodø/Glimt å ta neste steg. Bodø trenger en ny storstue. En storstue som kan romme både byens eliteserielag i fotball, og det som hører med, i tillegg til flere andre idretter, organisasjoner og arrangementer som konserter og kongresser. Vårt nye hjem skal ha mer effektive løsninger for areal og energi enn hva Aspmyra kan tilby oss i dag, og i fremtiden. 

I disse dager er planarbeidet godt i gang. Hensikten med planprosessen vi nå er inne i er å legge til rette for byggingen og utviklingen av vår nye storstue, slik at den blir akkurat slik vi og byen ønsker at den skal bli. 

Den nye arenaen skal ha en økt tilskuerkapasitet på inntil 10 tusen og være godkjent av både UEFA og FIFA for arrangementer som europacup-kamper og landskamper. I Glimt er vi også opptatt av bærekraft, og derfor ønsker vi å bygge et stadion som er bærekraftig både sosialt, økonomisk og klima- og energimessig. Den økonomiske delen skal stå i like sterkt fokus som de øvrige. Ambisjonen er å oppnå en sirkulærøkonomisk drift gjennom avfall- og varmegjenvinning. 

Arenaen legges opp til å inneholde treningssenter, tennis, paddeltennis, turn, håndballhall, ishall, løpebane, sportsbutikk, fasiliteter for e-sport, lekeland, barnehage, omsorgsboliger, kontorer, møte- og konferanserom, urbant landbruk, bryggeri og servering. Blant annet planlegges det for street food- og mingleområdet. 

Vi ønsker også å inkludere sandvolleyball, innendørs sykling og squashbaner i anlegget.

Skjermbilde 2022-06-01 kl. 08.32.18.png
Illustrasjonene av stadion er ikke endelige. Det kan komme endringer på utseende

Her er vi nå

Nå en ny storstue av dette formatet planlegges jobbes det naturligvis på flere områder om gangen. Blant annet jobber vi med matjordproblematikken, bærekraft, utseende og arkitektur, transport og mobilitet og landskap. Nå tar vi dere gjennom de ulike fasene. 

BREEAM communities -sertifisering

Målet med prosjektet vårt er å oppnå høyeste grad hos BREEAM Communities. BREEAM er Europas eldste og mest anerkjente miljøsertifiseringssystem for bygg og utviklingsområder. Den høyeste graden du kan oppnå er «outstanding», og de vektlegger seks kategorier gjennom 40 ulike dokumenterte emner. 

I tillegg har vi fire ytterligere konsepter vi jobber med, for å gjøre arenaen til verdens mest bærekraftige bygg. Vi ønsker å redusere mengder material og CO2 i de bærende konstruksjonene. Vi ønsker å bruke betong som sparer klima og består av mindre CO2. I tillegg ser vi på konsepter for kraftig redusert energibruk og -forsyning og ombruk av byggematerialer og interiør.

Energiproduksjon og avfallshåndtering

For at arenaen vår skal være så bærekraftig som vi ønsker er vi avhengige av å tenke nytt og finne kreative og innovative løsninger på blant annet avfallshåndtering og energiproduksjon. Derfor planlegger vi blant annet et pyrolyseanlegg som skal «brenne» avfall fra anlegget og dermed skape energi til driften av storstua. I tillegg vil vi importere og brenne kloakkslam fra kommunen sitt anlegg. På den måten kan Bodø storstue være selvforsynt med energi. 

Vi ønsker også å drive urbant landbruk i anlegget, ha høy grad av biologisk mangfold både inne og utenpå bygget, koble arenaen på fjernvarmeanlegget som ekstrakraft til og selge overskuddsproduksjon av energi på strømnettet. 

Selv om ikke sola skinner på himmelen hver eneste dag i byen vår ligger det store muligheter i å utvinne solenergi. Derfor ønsker vi å inkludere solceller i bygget. Potensielt kan solceller på stadion produsere 25 tusen kWh per år. 

Skjermbilde 2022-06-01 kl. 08.32.49.png
Illustrasjonene av stadion er ikke endelige. Det kan komme endringer på utseende

Disponering av matjord fra Thalleveiåkeren

Matjord har vært et tema helt siden vi lanserte de første planene for ny arena på Thalleveiåkeren. Derfor har vi jobbet lenge og grundig med å finne en god løsning for dette problemet. Det er omfattende og komplisert når man ønsker å bygge på matjorda. 

Nå er det funnet et aktuelt areal for mottak av matjorda. En grunneier på Kløkstad, nord for sentrum og FK Bodø/Glimt har signert en erklæring hvor de forplikter seg til å flytte matjorda til grunneiers eiendom, til bruk i matproduksjon. 

Arealet med matjord i planområdet er omtrent 38,5 dekar og er fulldyrket. Etter jordprøver anslås tykkelsen på matjordlaget å være gjennomsnittlig 40 centimeter. Totalt utgjør dette 770 lastebillass med tilhenger.

Vi jobber nå med å finne den tryggeste og mest miljøvennlige transportløsningen.

Landskap

En storstue i en slik størrelsesorden vil medføre virkninger ovenfor landskapet og tilgrensende naboområder. Bygningsvolumet vil påvirke soltilgjengeligheten for visse eiendommer i ulike tidsrom i løpet av året. Thalleåkeren er i stor grad helt flatt, noe som gir muligheter for å begrense nødvendigheten for eventuelle skjæringer og fyllinger i forbindelse med det nye tiltaket. Utslaget av å kunne senke deler av bygget under bakkenivå vil bidra med å begrense landskapsvirkningen, samt begrense konsekvensene for boligområdene nord for planområdet. 

Hvordan man opplever et nytt, stort og spektakulært bygg i slike omgivelser er naturligvis subjektivt og individuelt. Noen vil oppleve at stadion bryter med omgivelsene og oppfatte det som en negativ innvirkning på nærområdet. For andre kan det være spektakulært og spennende, mens andre igjen ikke bryr seg om hvordan bygget ser ut. 

Utendørs aktivitetsområder vil primært etableres på bakkenivå og vil være lagt til rette for aktivitet for nabolaget. Uteområdene ønsker vi at skal være tilgjengelig og åpen for bruk hele dagen.

Plandokumentene blir offentliggjort i kommunens postjournaler i løpet av kort tid. Da vil vi også offentliggjøre de via glimt.no slik at alle som er interesserte kan få full innsikt og lese enda mer om våre planer for den nye storstua.

Etter sommeren vil vi igjen invitere til et åpent møte for byens befolkning. Vi oppfordrer alle til å delta og komme med sine innspill. Dato er ikke fastsatt, men invitasjon sendes ut fra glimt.no. Det blir også flere møter i tiden som kommer som vil være åpne for allmennheten.

Vi gleder oss over planene og ikke minst til å fortsette arbeidet med å gi Bodø en spiller ny storstue.

16. juni skal bystyret i Bodø Kommune stemme over kommuneplanens arealdel, og da får vi vite om vi kan fortsette arbeidet med å bygge en ny arena på Thalleveikåkeren. Dersom vi får det, gjenstår det enda flere steg i planprosessen og mye arbeid. Vi har likevel lyst til å dele mer informasjon om Bodø Storstue

Annonse fra Eliteserien: