Slik så klubbens økonomi ut i 2020

2020 ble en stor suksess for FK Bodø/Glimt, ikke bare på fotballbanen.

Annonse:

Den sportslige suksessen Fotballklubben Bodø/Glimt opplevde i 2020 har også båret frem frukter på utsiden av fotballbanen. Både pengepremier og spillersalg gjør at 2020 ble tidenes økonomiske år for de helgule fra Bodø. 

Blant annet budsjetterte klubben med spillersalg for 4,6 millioner kroner, mens realiteten ble på drøye 16,4 millioner. 

Første gang over 100 millioner

I opptellingen etter gullsesongen sitter klubben igjen med et overskudd på 22,15 millioner kroner, mens egenkapitalen har mer enn doblet seg. I 2019 hadde FK Bodø/Glimt en egenkapital på drøye 18,6 millioner kroner, mens man i 2020 var kommet over 40,8 millioner kroner i egenkapital. Klubben budsjetterte med et overskudd på 10.000 kroner i 2020. 

I løpet av 2020 omsatte FK Bodø/Glimt for første gang for mer enn 100 millioner kroner. I 2020 nådde klubben sin høyeste omsetning noen gang med 105,4 millioner, mot budsjettert omsetning på 71,6 millioner. Med et overskudd på 22,1 millioner mot et budsjettert overskudd på kr 10.000.

Den høye omsetningen skyldes i hovedsak tre områder som er større enn normalt og budsjettert, seriegull (29,2 millioner. fra medieavtalen), kvalifisering til Europa (13,5 millioner) og netto salg/utleie av spillere (16,0 millioner).

Salg av supportereffekter eksploderte

Den store suksessen Glimt opplevde på banen gjorde også at supporterne, som dessverre ikke kunne møte på stadion som normalt, valgte å legge igjen penger i supporterbutikken. Glimt-shop'en bidro med en omsetning på 3 millioner kroner høyere enn budsjettet. 

Men koronahverdagen traff også FK Bodø/Glimt, som gjorde at noen faste, trygge inntekter falt bort. 

Glimt hadde en lavere inntekt på områdene medlemsinntekter (aktiviteter), kampdagsinntekter og partnerinntekter. Partnerinntektene nådde det høyeste nivå på mange år selv om man ikke nådde helt opp til budsjettet i et vanskelig koronaår.

Driftskostnadene er økt betydelig fra 2019 som følge av en offensiv sportslig satsing med Europa-spill og seriegull. I et krevende koronaår mener vi den ekstra tilretteleggingen rundt A-laget var medvirkende og på noen områder avgjørende for den sportslige suksessen. De historisk gode resultatene har også medført økte bonusutbetalinger til spillere, trenere og øvrige ansatte i klubben sammenlignet med 2019.

Store kostnader knyttet til Europa-kvalifisering

Kostnader for klargjøring av stadion til Europa har vært ekstraordinære og tatt utover budsjett med 3,3 millioner kroner, i tillegg til veldig gode bidrag fra Samfunnsløfte til Sparebank1 Nord-Norge og Bodø Kommune. I tillegg økte arrangements- og reisekostnader på grunn av korona. 

Kostnadsbesparelse har i 2020 i all hovedsak vært på arrangementskostnader som følge av et publikumssnitt på 333 i 2020.

Balansen er ytterligere styrket gjennom årets drift og viser mer enn en dobling av egenkapital til 40,8 millioner. Likviditeten er også styrket og samlet omløpsmidler er 65,2 millioner av en totalbalanse på 67,1 millioner.

Klubben vil si seg svært tilfreds også med det økonomiske i 2020 som henger tett sammen med den sportslige suksessen, men også godt arbeid fra hele klubben i et vanskelig år.

Årsregnskapet 2020 for FK Bodø/Glimt offentliggjøres når sakspapirene til årsmøte legges ut i morgen, den 4. mars 2020.

Annonse fra Eliteserien: