Action Now. F.v. daglig leder Frode Thomassen (Glimt), partner Snorri Rasch (BDO), rådgiver Karoline Ingebrigtsen (BDO) og salgs- og markedskoordinator Benedicte Halvorsen (Glimt). Ja, det er mose på veggen bak.

Sterkere sammen for en bærekraftig framtid

Nettverket Gi alt for en bærekraftig framtid i Bodø vokser stadig, og ut av bedriftsnettverket kommer det nå flere miljøvennlige tiltak og produkter som er bærekraftig for økonomi, samfunn og miljø.

Annonse:

Denne saken er produsert av markedsavdelingen i Avisa Nordland, Bodø/Glimts partner.

Med FNs bærekraftmål i bunn, har ulike næringsaktører funnet sammen i et produktivt, innovativt og lønnsomt samarbeid i nettverket Gi alt for en bærekraftig framtid. Programmet er et initiativ fra Bodø/Glimt, Bodø kommune,  Hundholmen Byutvikling og BDO, og prosjektledes av rådgivnings- og revisjonsselskapet BDO Bodø.

Det å komme sammen skaper kraft til å komme videre

— Snorri Rasch, partner BDO Bodø
 - Vi ønsket å vise at det lønner seg å utvikle bærekraftige løsninger og tjenester. Det har også vært mye prat om bærekraft og vi ønsket at dette skulle være et veldig handlingsorientert nettverk. Vi startet med å sørge for at vi hadde en felles kunnskapsplattform, så jobbet vi fra strategi til konkrete tiltak for hver enkelt bedrift, forteller Snorri Rasch, partner BDO Bodø. 

Flere av bedriftene i nettverket hadde allerede ideer da de dels takket være økonomisk hjelp fra Innovasjon Norge, ble med i nettverket. 

Som følge av prosjektet har aktørene blant annet gjort følgende:

 • Løvold Solution AS har utviklet Løvold Havpark hvor man skal skape grønn vekst i en blå næring gjennom å samle leverdører til marin og maritim sektor.
 • Bodø Energi har utviklet solcelleløsninger som bidrar til lavere CO2 utslipp.
 • Hundholmen Byutvikling har etablert bærekraftsrapportering for bygg.
 • Nordkontakt har utviklet et miljødashbord som for eksempel måler luftkvaliteten i byer.
 • Norconsult har etablert et eget bærekraftteam i Bodø med spisskompetanse på hvordan man kan bygge og rehabilitere bygg på en mest mulig bærekraftig måte.
 • Polarkraft har utviklet strømsparesystem, hjemmelading og ladeparker. Har engasjert seg i prosjekter som skal skape nullutslippsnabolag.
 • Elektro AS har utviklet bærekraftsløsninger som bidrar til lavere energiforbruk.
 • Nordic Smart House har videreutviklet bruken av patentet for oppvarming og nedkjøling av bygg og flere internasjonale aktører ønsker å lisensiere teknologien.
 • Iris har satt som mål at hver innbygger i Salten skal redusere restavfallet med 30 prosent.
 • Riktig Spor har ansatt egen bærekraftsansvarlig og har utviklet egne konsepter innen bærekraft.
 • Bodø Kommune har sammen med FN gjennomført en analyse av hvordan Bodø gjør det innenfor de forskjellige bærekraftmålene.
18DAG_01-02-Glimt og BDO-4
Action Now. Program og et bedriftsnettverk initiert av Bodø/Glimt, som nå prosjektledes av BDO Bodø. F.v. rådgiver Thomas Hansen (BDO), salgs- og markedskoordinator Benedicte Halvorsen (Glimt), daglig leder Frode Thomassen (Glimt), kontorleder Snorri Rasch (BDO) og rådgiver Karoline Ingebrigtsen (BDO). Foto: Lise Fagerbakk, innholdsprodusent i Avisa Nordland

Kamppartner

Søndag 28. juni er BDO kamppartner når Bodø/Glimt møter Sarpsborg 08 hjemme på Aspmyra stadion i Bodø.

BDO mener næringslivet og samfunnet generelt kan komme langt med samarbeid. FNs bærekraftmål nummer 17 "Samarbeid for å nå målene" er derfor valgte mål.

Bærekraftmål nummer 17

 • Styrke virkemidlene som trengs for å gjennomføre arbeidet, og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling

 • For å lykkes med bærekraftsmålene trengs det nye og sterke partnerskap.

 • Myndigheter, næringslivet og sivilsamfunnet må samarbeide for å oppnå bærekraftig utvikling. Bærekraftsmålene skal fungere som en felles, global retning og prioritert innsats de neste 15 årene.

 • Erfaring fra Tusenårsmålene viser at denne typen målrettet innsats virker.

- I nettverksmøtene skaper vi ideer, drar dem ned, fyller på noe faglig og gjør dem mulig. Vi skaper noe sammen. Det er ikke alltid at alle aktørene har samme agenda. Dette blir derfor en helt ny måte å samarbeide på, sier senior rådgiver Thomas Hansen i BDO. 

Det varierer hvor ofte aktørene i nettverket møtes. Det varierer også hvor mange som til enhver tid møtes. Alt koordineres av BDO. 

- Kulturen i nettverket er at dette skal vi klare sammen. Vi har nettverkssamlinger, vi har møter med bare noen få bedrifter, en til en - og vi drar også på besøk til bedriftene, forteller rådgiver Karoline Ingebrigtsen i BDO. 

Målet er å leve og vokse videre.

- Målet er å rulle videre med Action Now og ta nye bedrifter inn i nettverket, sier Rasch.

Må være lønnsomt

Det handler om å se muligheter i bærekraft

— Snorri Rasch, partner BDO Bodø
Aktørene i nettverket legger ideene sine på bordet i møtene. Dette gjør at de får drahjelp hos andre til å komme videre. BDO kommer med sin fagkompetanse i forhold til muligheter og hvordan gå ut i markedet for å treffe godt. Til slutt syretestes ideen: 

Er dette bra for miljøet?

Er det bra for folk?

Er det lønnsomt?

For ja, det må være lønnsomt å utvikle miljøvennlige tjenester og produkter.

-Bedriftene må være lønnsomme for å overleve og utvikle seg videre. Heldigvis ser vi at det er mange som har oppdaget at det er god lønnsomhet i å satse på bærekraftige løsninger, samtidig som man bidrar til at jorden er en bedre plass å bo på, sier Rasch. 

For bærekraft har kommet for å bli. Bærekraft er framtiden.

- Gjennom prosessen ser vi at arbeidet gir mening. Vi ser også at forbrukerne i økende grad er opptatt av bærekraft. Dette gjør at vi treffer markedet. 2019 var et oppvåkningsår. I 2020 er det action, sier han.

Sammen for Action Now
Disse er så langt med i nettverket.

BDO Bodø

 • BDO er et internasjonalt rådgivnings- og revisjonsselskap med dypt fotfeste i norsk samfunns- og næringsliv. Vi kjenner utfordringene, ser mulighetene og hjelper kundene våre med å nå små og store mål.

 • BDO ble grunnlagt i 1963 av revisjonsfirmaer i Storbritannia, Nederland, Tyskland, USA og Canada. I 2009 ble alle medlemsselskapene verden over samlet under ett felles navn og én felles profil, BDO.

 • BDO i Norge har over 1 500 ansatte og mer enn 70 kontorer over hele landet.

 • Våre kunder er alt fra store, verdensomspennende selskaper til små og mellomstore bedrifter. Vi har kunder fra de fleste bransjer i både privat og offentlig sektor.

 • Vårt kontor i Bodø tilbyr hele BDOs tjenestespekter, og vi henter ved behov inn spesialistkompetanse innen rådgivnings- og advokattjenester.

Annonse fra Eliteserien: