Styret følger Qatar-utvalget

Styret i FK Bodø/Glimt legger frem sin innstilling på Qatar-spørsmålet før det ekstraordinære årsmøtet senere i måneden.

Annonse:

Styret i FK Bodø/Glimt utelukker ikke at det kan være aktuelt å boikotte mesterskapet i Qatar på et senere tidspunkt, men mener at boikott ikke er riktig vei å gå på nåværende tidspunkt.

Tidligere i år la Qatar-utvalget, ledet av Sven Moldekleiv frem sitt syn på saken og flertallet i utvalget konkluderte med et foreløpig nei til norsk boikott. Dette synet deler styret i FK Bodø/Glimt. 

FK Bodø/Glimt er, som alle andre, også opptatt av å ta avstand fra brudd på menneskerettigheter. 

En rekke andre tiltak

Boikott er ikke et egnet virkemiddel for å bedre verken menneskerettigheter eller arbeidsforhold i Qatar. I stedet for legger utvalget frem over tjue andre tiltak Norges fotballforbund skal gjennomføre for å sikre varig bedring av både menneskerettigheter og arbeidsforhold i Qatar og FIFA forøvrig.  

Dette forslaget vil legge press på NFF, og tvinger nærmest forbundet til å følge opp saken og kontinuerlig jobbe for forandring. I tillegg beholder forslaget muligheten for boikott når all informasjon er på bordet. 

På denne måten har supporteralliansen fått oppnådd det de er ute etter; at norsk fotball skal gjøre alt i sin reelle makt for å skape varig endring og bedring av forholdene i Qatar. Dersom forslaget om umidelbar boikott vedtas mister vi den pressmuligheten. 

Ved neste forbundsting i 2022 vil mer informasjon være tilgjengelig og alle kort vil ligge på bordet. Da kan man evevntuelt velge å boikotte mesterskapet. Styret i FK Bodø/Glimt utelukker med andre ord ikke å gå for en fremtidig boikott av mesterskapet. 

Annerkjennelse av innsatsen i supporteralliansen

Spørsmålet om boikott av Qatar blusset for alvor opp etter at flere supportermiljø tidligere i vinter tok initiativ til at sine respektive klubber skulle oppfordre til boikott av mesterskapet. Styret i klubben ser det som viktig og bra at dette tema settes på dagsorden, og at denne type problemstillinger blir aktualisert for klubbene i norsk fotball.

Offentlig oppmerksomheten om brudd på menneskerettigheter i Qatar – og en problematisering om eventuell norsk deltakelse VM i Qatar 2022 ønskes velkommen. 

Derfor ønsker styret i klubben å takke supporterne for å ha løftet saken opp i lyset igjen.

Styret ønker også å annerkjenne den grundige og nøysommelige innsatsen Qatar-utvalget har lagt ned for å bringe så mye nødvendig fakta på bordet i denne saken. 

FK Bodø/Glimts stilling til saken avgjøres på det ekstraordinære årsmøtet torsdag 17. juni, mens den endelig avgjørelsen om norsk boikott avgjøres tre dager senere på det ekstra ordinære fotballtinget. 

Her er de viktigste dokumentene fra Qatar-utvalget: 

Styrets innstilling:

Styret støtter ikke forslaget om umiddelbar boikott av VM 2022. Styret ber årsmøtet om å slutte seg til de tiltak som er beskrevet i Qatar-utvalgets rapport og at situasjonen i Qatar skal følges fortløpende slik at boikott som virkemiddel kan vurderes helt frem til VM-start.

NB: Inkalling til årsmøte, med fullstendig saksliste finner man under 'INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE'

 

Ved å klikke her finner du det innkomne forslaget fra det ordinære årsmøtet

Styrets innstilling fra det ordinære årsmøtet: 

FK Bodø/Glimt vurderer initiativet og engasjementet i forslaget som godt, men mener at det på det nåværende tidspunkt ikke vil være riktig å støtte et forslag om boikott av VM i Qatar.

Styret mener at norsk fotball må ha en løpende vurdering av hvilke virkemidler, herunder boikott, som er best egnet til å kunne påvirke situasjonen i positiv retning i forhold til de alvorlige brudd på menneskerettighetene som er dokumentert i Qatar. Årsmøtet har tillit til at klubbens styre vil skaffe seg nødvendig innsikt og kunnskap til gjøre gode vurderinger i forhold til klubbens posisjon i dette spørsmål. 

 

Annonse fra Eliteserien: