TAKKER FOR SEG: - HAR VÆRT ET PRIVILEGIUM

Utviklingsleder Gregg Broughton slutter i sin stilling i FK Bodø/Glimt 1. juni for å oppsøke andre muligheter.

Annonse:

Gregg Broughton kom fra Norwich City og startet sitt virke i klubben 1. mars 2018. I hans periode som leder av Glimt-akademiet har klubben tatt store steg, og har i dag et av de tre beste akademiene i landet.

Gregg har vært en betydelig bidragsyter til at klubben har klart å utvikle akademiet i den retning som styret definerte i sitt strategiarbeid i 2017. Akademiet har i hans periode vokst til å bli et av landets ledende fotballfaglig miljøer, hva gjelder spillerutvikling, og hvor klubben har vært en leverandør av mange landslagsspillere på aldersbestemt nivå. Det er lagt en plattform for spiller- og trenerutvikling som vi vil ha god nytte av i den videre utviklingen av klubbens arbeid med unge spillere. På vegne av klubben vil jeg få å takke Gregg for hans innsats og bidrag for at klubben har fått den posisjonen vi har i dag, og ønske han lykke til i hans videre virke, sier daglig leder Frode Thomassen.

Broughton er takknemlig og stolt over å ha jobbet i klubben. 

- Fem år er lenge i ethvert arbeidsliv, spesielt når en tenker på alle de ekstraordinære hendelsene og endringene vi har gått gjennom siden slutten av 2017, og frem til i dag. I en fotballkontekst, hvor vi jobber så intenst hver dag for å heve standarden, kravene og forventingene, blir det enda mer spesielt. Å være en del av den eksepsjonelle veksten og suksessen klubben har hatt i denne perioden har vært et privilegium. Jeg er utrolig stolt av hva som har hendt i FK Bodø/Glimt, og er takknemlig for å ha hatt en rolle oppi dette, forteller han. 

- Det som uten tvil har vært det største privilegiet har vært å jobbe med, og lede, så mange dyktige mennesker og lag. Den tøffeste delen av denne beslutningen, blir å forlate disse. Det er for mange individer som har betydd mye til at jeg skal kunne dra frem enkelte, men takk til dere alle for deres arbeidsinnsats, støtte og alt dere har lært meg. Viktigheten av samhold og den uvurderlige rollen dugnad spiller i dette, det å verdsette utendørs aktiviteter uavhengig av vær, hva «hyttetid» betyr for livskvaliteten, fremskrittene en kan gjøre hvis en drar i samme retning, og arbeidet mot en klar visjon innenfor rammeverket til en tydelig strategi, er bare noe av lærdommen jeg tar med meg videre i livet. Min yngste sønn vil alltid ha «Fødselssted: Bodø» på passet, og vi har venner nå i Bodø som vil være våre venner for livet, fortsetter han. 

Til slutt har han et budskap til alle unge spillere. 

- Jeg er ikke en Liverpoolsupporter, men tror jeg at de har det beste utviklingsmiljøet i verden. I klubben og akademiet deres har de en klar definisjon om hva talent er: 

Talent= Potensiale + mulighet + tid – innblanding 

Hver aldersgruppe i Glimt-akademiet er full av potensiale. Det er avgjørende at de får tiden og muligheten til å oppnå sitt potensiale, slik at de får utviklet sitt talent. Jeg vil avslutte med at jeg virkelig ser frem til å følge Glimt’s utvikling fra en fjelltopp litt lenger borte og ønsker klubben alt godt i fremtiden. Heia Glimt!, avslutter Broughton.

Annonse fra Eliteserien: