The Quartz Corp inn som ny hovedpartner

The Quartz Corp og FK Bodø Glimt inngår Hovedpartner- og bærekraftsambassadøravtale for en treårs periode 2024-2026. 

Annonse:

Et godt partnerskap forutsetter at begge parter kan kjenne seg igjen i hverandres virksomhet og at det er en gjensidig berikelse. Glimt har som ambisjon å være et kraftsenter for prestasjonsutvikling og bærekraft. Det er en ambisjon The Quartz Corp (TQC) identifiserer seg med.

Suksesshistorier fra nord

– Bunnplanken i partnerskapet bygger på et felles verdigrunnlag preget av å være ambisiøs, modig, og ikke minst skape øyeblikk som et lag. Partnerskapet med Glimt er en perfekt match. Vi er begge suksesshistorier fra nord. Vi har levert fantastiske resultater gjennom hardt arbeid og med en fantastisk gruppe medarbeidere og spillere. Glimt har suksess både nasjonalt og internasjonalt og vi i TQC har lykkes med å skape et aldri så lite industrieventyr lokalt på Hamarøy og Drag, sier Cato Lund, direktør for den norske virksomheten.

The Quartz Corp

  • The Quartz Corp er et verdensledende mineralselskap som utvinner og renser kvarts til bruk av flere av framtidens nøkkelindustrier som solenergi-, halvleder- og optisk fiberindustri.

  • The Quartz Corp har i dag ca. 350 medarbeidere fordelt på tre verdensdeler – Amerika, Europa og Asia.

  • På Drag i Nordland har selskapet 170 faste medarbeidere fordelt på helkontinuerlig skift, laboratorie, kvalitets-, HMS -, logistikk-, utviklings- og prosjektavdeling, samt støttefunksjoner og ledelse.   

– For oss er det stort at en aktør som TQC ser på oss som en attraktiv samarbeidspartner, når de ønsker å gjøre både regionen, landsdelen og landet kjent med selskapet. Vi er også utrolig glade for at TQC uten å nøle blir med på å støtte kvinnesatsingen til Glimt som kommer for fullt i 2024. I tillegg til å være en viktig leverandør i det grønne skiftet, er det et selskap som tar stort lokalt samfunnsansvar, og passer som hånd i hanske i vårt Action Now-arbeid. Vi ser frem til å skape mange fine øyeblikk sammen med TQC, både det som skjer på banen og utenfor, sier Tom Steffensen, leder marked og salg i Glimt.

Ambisiøs sosial bærekraftsprofil

Det er en ambisjon at Glimt og partner sammen skal bidra til en positiv og bærekraftig utvikling av samfunnet.

– Vi ser utrolig frem til å bli enda bedre kjent med både TQC og Drag, og gleder oss til å være til stede under både frivillighetsdagen og til å skape fotballaktivitet og ytterligere fotballfeber på Drag. Fra de første samtalene vi har hatt med TQC har vi følt at her er det veldig mye som samsvarer, alt fra hvordan vi ønsker å være noe mer enn kun den profesjonen vi strengt tatt skal være og utøve – til hvordan vi jakter utvikling og en-prosentene som gjør oss stadig bedre. For Bodø/Glimt er mer enn en fotballklubb, og TQC er så mye mer enn en fabrikk som prosesserer kvarts, sier Tom Steffensen, leder for marked og salg i FK Bodø/Glimt.

– Deres Action Now-program - Like muligheter er en stor motivasjonsfaktor for oss. Som en hjørnesteinsbedrift skal vi være en trygg og inkluderende arbeidsplass for alle.  Både Glimt og TQC er opptatt av å skape noe utover egen virksomhet. Det ligger vårt hjerte nært å utvikle livskraftige lokalsamfunn. Vi er særlig stolte over at Glimt umiddelbart på spørsmål om å stille opp på vår årlige frivillighetsdag takket ja, sier Cato Lund.

Annonse fra Eliteserien: