Aspmyra stadion. Tribune. Publikum. Bodø/Glimt mot Tromsø på Aspmyra i 2019.

Velkommen til årsmøte

FK Bodø/Glimt innkaller til årsmøte.

Annonse:

Styret innkaller herved til årsmøte i FK Bodø/Glimt. 

Årsmøtet avholdes den 10. mars 2020 klokken 18:30 på Aspmyra stadion i Apsmyra Sportsbar i 3. etasje. 

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 25. februar til [email protected].

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på glimt.no og i administrasjonen på Aspmyra. 

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Annonse fra Eliteserien: