Sivilingeniør Anna Gjörup i Norconsult Bodø, er prosjektleder for selskapets satsing på bærekraft.

- Vi ønsker bærekraft i alle prosjekt

Norconsult har satt fart i arbeidet med å innføre bærekraft i alle ledd i bedriften.

Annonse:

Denne saken er produsert av markedsavdelingen i Avisa Nordland, Bodø/Glimts partner.

Norconsult er en pådriver for kreative, bærekraftige løsninger.

- Vi ønsker bærekraft fra start til slutt i alle prosjekt hos Norconsult. Vi må redusere klimaavtrykket, og vi ønsker å være en pådriver for bærekraftige løsninger. Det er slik vi kan gjøre en konkret forskjell, sier sivilingeniør VA/miljø, Anna Gjörup. 

Gjörup er en av flere i bedriften som brenner for bærekraft som eneste rette vei inn i framtiden. Hun er også prosjektleder for Norconsult Bodøs tverrfaglige bærekraftgruppe. Alle ansatte i alle ledd i bedriften skal stå bak satsingen. Som et lite bidrag inn i det interne bevisstgjøringen, er en tavle nederst i trappen som forteller om små og store bærekraft-bidrag, samt logoene til alle FNs bærekraftmål. Målene er også limt i alle trappetrinnene som går fra 1. til 2. etasje i Norconsults lokaler i PBL-bygget sentralt i Bodø.

Samarbeid og tverfaglighet
Samarbeid og tverrfaglighet preger arbeidet med bærekraft i alle prosjekt i Norconsult. F.v. Tore Stien, Matthew Lane og Line Fornes Frantzen. Foto: Lise Fagerbakk, innholdsprodusent i Avisa Nordland.

Nettopp derfor er Norconsult Bodø kamppartner til Bodø/Glimts hjemmekamp søndag 3. november. FNs bærekraftmål nummer 11 er tema for kampen; bærekraftige byer og samfunn.

- Vi har valgt mål nummer 11 fordi vi jobber i alle faser i prosjekt- og planprosessen med bærekraftige løsninger, fra overordnet planarbeid og helt ned på detaljene, sier Gjörup. 

Alle fag jobber sammen for å få til gode tverrfaglige løsninger. Det er kjempeinspirerende

— Gjörup

Alle må med

Gjörup roser Glimt for prosjektet Gi ALT for en bærekraftig fremtid.Et prosjekt fotballklubben igangsatte foran årets sesong.

- Som pådriver for kreative, bærekraftige løsninger er det også naturlig for oss å være deltaker i Bærekraftsprosjekt Nordland GI ALT i samarbeid med andre bransjer og samarbeidspartnere, sier Mona Ågnes, kontorleder for Norconsult Bodø. 

Gjörup stemmer i.

- Det er veldig fint at Glimt bruker sin posisjon og arena til å sette bærekraft på agendaen. Skal vi få til noe som monner, må alle bidra til bærekraft. Norconsult ønsker å være en pådriver for å få dette til. Her er vi avhengig av våre kunder. Vi utfordrer våre kunder til å samarbeide om bærekraft, sier hun.

Norconsult satser for fullt på bærekraft både nasjonalt og lokalt.
Norconsult satser for fullt på bærekraft både nasjonalt og lokalt.

Selv synes hun det er morsomt å tenke mer miljø når hun prosjekterer, og Norconsult Bodø har i 2019 satt virkelig fart inn å få alle ansatte i alle de ulike fag-profesjonene med på arbeidet. 

- Norconsult har i 2019 satt bærekraft for fullt på agendaen. Vi ønsker bærekraft inn i alle fag og vi ønsker å gjøre konkrete prosjekt som gir en konkret effekt, både nasjonalt og lokalt. Vi har har 85 ansatte med spisskompetanse innen arkitektur, tekniske systemer, bygg og samfunnsteknikk. Vi ønsker alle med og har satt ned en tverrfaglig bærekraftgruppe som jobber for å få bærekraft inn i alle prosjekt, sier hun.

Eksempler på områder der bærekraft i planlegging kan utgjøre en forskjell:

 • materialvalg
 • energiløsninger
 • masseflytting 

- Velg materialer med lang levetid

Team-gården, som eies av Bodø kommune, er ett av prosjektene som nå får en klimavennlig profil. 

- Dette er et rehabiliteringsprosjekt. Vi ser blant annet på hvordan rive for å kunne gjenvinne mest mulig av materialet. Videre kan vi se på materialvalg: hvilket klimaavtrykk blir gjort under produksjon av produktet. Hvilken levetid har materialet, og i hvilken grad er det mulig å gjenvinne materialet den dagen det må byttes ut, forteller Gjörup. 

Mørkvedbukta skole er et annet prosjekt Norconsult har på sin kundeliste. Her er energibruken i bygget et sentralt element.  

- Vi er også rådgivere for den nye flyplassen i Bodø, forteller Gjörup.

Mørkvedbukta skole
Slik kan nye Mørkvedbukta skole i Bodø bli.

Norconsult Bodø er også med i en rekke andre prosjekt i regionen. 

- Det skjer utrolig mye i Bodø nå og vi har en rolle i flere av prosessene. Vi er med i endringene som nå skjer; det er rehabiliteringer, oppgraderinger av grønne areal - og nye bygg, forteller sivilingeniøren.  

Økt nedbør

Økt bærekraft betyr også å ta inn over seg at naturen er i endring. Vi må tilpasse oss elementene. Her kommer sivilingeniør Gjörup inn. 

- Jeg er sivilingeniør VA/miljø og er blant annet klar over at vi kan forvente oss økt nedbør. Hvordan planlegge ut fra dette? En ting er at vi må redusere påvirkningen på klima og miljø. En annen ting er at vi må tilpasse oss de varslede endringene. Å bygge en bærekraftig by og samfunn betyr også at vi bygger robuste byer og samfunn. Bygg- og infrastruktur må være holdbart, og samtidig stå imot endringene i miljøet, sier hun. 

Både storsamfunnet og lokalsamfunnet krever endring. 

- Når folk i dag flytter inn i nye bygg forventer de at en solid materialbruk og lav energibruk. Kommunene krever det. Da må bygg- og anleggsbransjen endre seg. 

Bærekraftmål nummer 11

 • Bærekraftige byer og samfunn:

 • "Gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige"

 • Verden urbaniseres i en fart vi aldri har sett maken til. Mer enn halvparten av verdens befolkning bor i dag i byer, og andelen kommer til å fortsette og øke. Byene fungerer som smeltedigler fulle av ideer, handel, kultur, vitenskap og sosial samhandling. Samtidig står byene for 75 prosent av alle klimagassutslipp og store slumområder hindrer gode levekår.

Norconsult

 • Norconsult er Norges største og en av de ledende tverrfaglige rådgiverbedrifter i Norden. Våre tjenester er rettet mot samfunnsplanlegging, prosjektering og arkitektur, og vi er en toneangivende aktør både nasjonalt og internasjonalt.

 • Vi engasjerer oss i alle deler av utviklingen, fra idéfase til overordnede planer, prosjektering og driftsstøtte. Årlig utfører vi flere tusen oppdrag for offentlige og private oppdragsgivere i inn- og utland.

 • Norconsults hovedkontor ligger i Sandvika utenfor Oslo. Kontoret har ca. 1300 medarbeidere innen alle fag.

 • I Region Nord har Norconsult 11 kontorer som alle kan kontaktes, uansett type oppdrag.

 • Norconsults kontor i Bodø har 85 ansatte med spisskompetanse innen arkitektur, tekniske systemer, bygg og samfunnsteknikk.

 • Adresse: Konrad Klausens vei 8, 8003 Bodø. Kontakt: Kontorleder Mona Ågnes

Annonse fra Eliteserien: