_DSC5662

Workshop og inspirasjon rundt fremtidens transport

I forbindelse med VINN-nettverkstreffet torsdag 7. september fikk Glimt storfint besøk av ZERO, Grønt Landtransportprogram og en rekke andre nasjonale aktører. Tema for dagen var vippepunkter i Salten!

Annonse:

Under VINN-nettverkstreffet (Vi Inspirerer Nord-Norge) på Aspmyra Stadion, torsdag 7. september, stod ZERO for den faglige biten av programmet. VINN-nettverket er en viktig del av klubbens arbeid med bærekraft gjennom Action Now. Tidligere i år har bærekraftsambassadørene IRIS Salten og Elkem bidratt med inspirerende innlegg om deres bransjer. Innlegget til ZERO omhandlet blant annet muligheter og utfordringer rundt utslippsfri transport i Salten-regionen.

 

Øystein Sørvig i ZERO gikk i innledningen igjennom hvem de er, men også hvorfor de og flere nasjonale aktører tok turen til nettopp Bodø og Glimts VINN-nettverkstreff!
Øystein Sørvig i ZERO gikk i innledningen igjennom hvem de er, men også hvorfor de og flere nasjonale aktører tok turen til nettopp Bodø og Glimts VINN-nettverkstreff!

ZERO er en uavhengig nasjonal ideell organisasjon som jobber for å finne og fremme praktiske løsninger på klimakrisen. Deres mål er å skape og fremsnakke nullutslippsløsninger. Glimt og ZERO har lenge hatt en god dialog, og har sett etter muligheter for samarbeid. Det ble tidlig klart at VINN-nettverkstreffene våre er et ypperlig treffpunkt for å inspirere og bli inspirert av Bodø og Saltens næringslivsaktører.

Saltenregionen med Bodø i spissen er allerede et komplett transportknutepunkt med skip, jernbane, landtransport og fly, og det skal gjøres ytterligere investeringer i ny infrastruktur i tiden som kommer. Samtidig er mange lokale og nasjonale transportaktører i regionen i gang med, eller planlegger, prosjekter for grønn omstilling.

ZERO tror at det ligger et potensial i å utløse vippepunkt(er) for nullutslippstransport gjennom de mange initiativer som pågår i regionen, som forenkler og fremskynder det grønne skiftet. Det er nettopp derfor de sammen med Grønt Landtransportsprogram ønsket å invitere bedriftene i Glimts partnernettverk til en workshop om hvordan vi kan utløse vippepunkt(ene) og gjøre Salten til den første nullutslippsregionen i Norge for transport.

I workshopen etter VINN-treffet var det gode diskusjoner om vippepunkter i Salten. Både lokale aktører, men også tilreisende nasjonale aktører kom med gode innspill om utfordringer og løsninger!
I workshopen etter VINN-treffet var det gode diskusjoner om vippepunkter i Salten. Både lokale aktører, men også tilreisende nasjonale aktører kom med gode innspill om utfordringer og løsninger!

VINN-treffet var godt besøkt denne torsdagen, med nærmere 70 bedrifter til stede. Arrangementets første del tok plass under VINN-treffet, som en del av det ordinære programmet. Flere av Glimts samarbeidspartnere og opptil 20 tilreisende personer fra større, nasjonale bedrifter ble deretter igjen på Aspmyra for å ta del i de viktige diskusjonene under en workshop om nullutslippsløsninger i transportsektoren.

Daglig Leder i Bodø/Glimt, Frode Thomassen, holdt et innlegg om klubben under VINN-treffet og under workshopen senere på dagen!
Daglig Leder i Bodø/Glimt, Frode Thomassen, holdt et innlegg om klubben under VINN-treffet og under workshopen senere på dagen!

Klubben er stolt og glad for å kunne tilrettelegge for slike samlinger, der viktige samfunnsutfordringer er på agendaen. At lokale bedrifter, men også store nasjonale aktører ønsker å bruke klubben for å komme frem til fremtidens løsninger, oppfyller Action Now sine ambisjoner om å skape faktisk handling. Vi ønsker å være mer enn en fotballklubb, og denne dagen var et perfekt eksempel på nettopp dette. Vi håper på flere slike nettverkstreff og ser frem til neste VINN-samling i høst.

Annonse fra Eliteserien: