Åpenhetsloven

Annonse:

Åpenhetsloven FK Bodø/Glimt 30.06.2024

Last ned filen som pdf her. 

FK Bodø/Glimt er omfattet av Åpenhetsloven og dette dokumentet er den årlige redegjørelsen for 2024 i henhold til § 5.

Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Om klubben

FK Bodø/Glimt er en norsk fotballklubb fra Bodø i Nordland, stiftet i september 1916. Klubben spiller sine hjemmekamper på Aspmyra Stadion. Klubbens A-lag herrer spiller i Eliteserien og A-lag kvinner spiller i 1.divisjon. Klubben har et akademi for gutter i alderen 13-19, akademitiltak for jenter i alderen 9-15, samt tilbud innen breddefotball for både gutter og jenter.

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven vurderer risikoen et selskap har for å bryte menneskerettigheter i fire kategorier: geografisk risiko, sektorrisiko, produktrisiko og selskapsrisiko. Styret har ansvar for å vedta redegjørelsen og at den publiseres på nettsiden innen 30. juni hvert år.

Redegjørelsen for Åpenhetsloven baserer seg på en prosess som kan leses av bildet under. Klubben skal integrere ansvarlig drift i sine styringssystemer som identifiserer potensielle negative påvirkninger internt i klubb og eksternt hos leverandører. Videre handler det om å stoppe, forhindre eller redusere negativ påvirkning i samarbeid med aktuelle aktører.

Skjermbilde 2024-06-27 103435.png

Åpenhetsloven i FK Bodø/Glimt

Daglig leder er ansvarlig for det daglige arbeidet med åpenhetsloven med støtte fra administrasjonen. Både ansatte, frivillige og andre knyttet til klubben har ansvar for å bidra til at vår drift ikke leder til uanstendige arbeidsforhold hverken i Norge eller utlandet.

FK Bodø/Glimts etiske retningslinjer skal oppdateres og inkludere elementene i Åpenhetsloven. Ansatte skal være bevist på – og arbeide etter – klubbens verdier, samt vurdere etiske problemstillinger, herunder menneskerettigheter, arbeidslivsstandarder og klima-/miljøspørsmål.

Leverandører og markeder

Klubben har forventninger til sine leverandører og samarbeidspartnere. Det vil utarbeides en “code of conduct” der klubben stiller krav til at våre leverandører har et aktivt forhold til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Det vil også innføres innkjøpsregler med rutiner for å gjøre aktsomhetsvurderinger i forkant av anskaffelser for alle ansatte. Slik skal FK Bodø/Glimt håndtere faktiske og vesentlige risikoer for negative konsekvenser.

Som fotballklubb opererer vi i flere ulike markeder. Vi jobber aktivt med løpende aktsomhetsvurderinger på alle områder i klubb, men har i denne prosessen sett på de mest vesentlige risikoområdene. Informasjonsinnhentingen er basert på tilgjengelig informasjon om de ulike leverandørene og samarbeidspartnerne som er på deres egne hjemmesider, samt i sekundærkilder som nyheter.

Klubben gjennomfører flere arrangement på hjemmebanen Aspmyra stadion i forbindelse med kampene til A-lag herrer, A-lag kvinner og Glimt-akademiet. I forbindelse med disse kampene kjøpes tjenester og produkter inn av klubben for å gjennomføre arrangementene i forhold til både sikkerhet og tilbud til publikum i form av kiosk. Flere leverandører av varer og tjenester til arrangementene er lokale, og verdikjeden er ofte kort og godt kjent. Andre kjennetegn for lokale samarbeidspartnere er at dialogen er særskilt god og gjensidig påvirkningskraft er en viktig del av arbeidet. På tross av lav geografisk risiko og selskapsrisiko, vil bransje- og produktrisiko for flere av disse selskapene, være høy. Klubbens tiltak som bestiller er å ha tydelige forventninger om ivaretakelse av menneskerettigheter og ansvarlige arbeidsforhold fra tjenesteleverandører i tråd med “code of conduct”.

Glimt-shop er FK Bodø/Glimts supporterbutikk som tar inn varer fra ulike leverandører innen kles- og profileringsindustri. Alle lag i FK Bodø/Glimt, samt administrativt ansatte, er pålagt å bruke arbeidstøy med profilering når dette er relevant i klubbsammenheng. Slikt tøy kjøper klubben inn. Både produksjon av klær og profileringsartikler medfører høy risiko for brudd på menneskerettigheter, da produksjons-, sektor- og produktrisiko har dokumenterte historiske eksempler på slike brudd. Selskapene FK Bodø/Glimt samarbeider med har redegjørelser på sine nettsider om hvordan dette hensyntas. FK Bodø/Glimt er opptatt av å ha god dialog med sine leverandører for å avdekke og begrense eventuelle brudd på menneskerettigheter. Glimt-shop, innkjøp av tøy og annet utstyr vil omfattes av klubbens innkjøpsregler.

Arrangementstjenester benyttes når FK Bodø/Glimt spiller kamper i Europa, og ved bruk av turoperatører kan underleverandører og verdikjeder være ukjent for klubb. Dette innebærer en risiko for at man benytter seg av tjenester som produseres under kritikkverdige forhold. Hotell og restaurant-bransjen har generelt høy risiko for kritikkverdige arbeidsforhold, og i enkelte land kan denne risikoen være vesentlig. Det er viktig for FK Bodø/Glimt å velge leverandører som kan dokumentere at de har fokus på å ivareta arbeidstakernes rettigheter.

Ved oppdaget brudd på menneskerettigheter

Det viktigste FK Bodø/Glimt kan gjøre for å både følge Åpenhetsloven og ivareta klubbens egne verdier er å kontinuerlig monitorere og følge opp leverandører, samarbeidspartnere og eventuelle konkrete brudd på menneskerettigheter. Målet med arbeidet med Åpenhetsloven er at FK Bodø/Glimt skal ha en ansvarlig drift.

Dersom du oppdager brudd på menneskerettigheter i forbindelse med FK Bodø/Glimts drift, varekjøp eller kjøp av tjenester, kan dette varsles om på [email protected]. FK Bodø/Glimt har tilrettelagt for anonym varsling for ansatte i internsystemet. Begge disse kanalene sjekkes regelmessig av FK Bodø/Glimts egne ansatte med særskilt tillatelse og kompetanse, og vil behandles fortløpende og konfidensielt. Spørsmål og krav om innsikt

Hvis du har spørsmål om vårt arbeid knyttet til menneskerettigheter og Åpenhetsloven kan du sende en e-post til [email protected].

 

Annonse fra Eliteserien: