DSC_7261 2

Bodø/Glimts logo

Her finner du ulike varianter av og retningslinjer for bruk av Bodø/Glimts logo

Annonse:

Bodø/Glimts logo har en lang og stolt tradisjon. Selv om logoen er modernisert flere ganger, og også de seneste årene blitt digitalisert, har den helt siden 1916 mer eller mindre sett lik ut. 

Glimts logo er rund og har en gul G og ball med bokstavene "LIMT" på en svart bakgrunn. Logoen skal alltid uttrykkes slik. 

I tillegg finnes det to negativer av Glimts logo. En hvit og en svart. 

Retningslinjer for bruk av Glimts logo

Glimts logo skal alltid visualiseres i sin helhet. Enten den orginale gule og svarte varianten eller én av de to negativene. Glimts logo skal så langt det lar seg gjøre alltid plasseres på en gul eller svart bakgrunn eller direkte på et foto. 

Det er viktig at logoen fremstår på best mulig måte i ulike situasjoner, og at den alltid er gjenkjennelig. De ulike elementene i logoen må aldri opptre alene eller i andre sammensetinger. 

Elementene må ikke forandres/tilpasses/justeres/beskjæres på noen måte.

Logoen skal stå alene uten forstyrrende elementer i forgrunnen eller bakgrunnen. 

Negativene skal brukes der det av designmessige hensyn ser best ut med en svart eller hvit logo. Disse logoene skal alltid fremstilles svart eller hvit, og ikke i andre nyanser enn det. Negativene skal så langt det la seg gjøre plasseres på svart (eller mørke gråfarger) eller hvit (lyse gråfarger) bakgrunn, slik at logoens helhetsuttrykk ikke forandres. 

Ved bruk av negativer skal følgende kriterier alltid oppfylles: 

 • Svart logo skal alltid være den delen av orginal-logoen som er svart.
 • Hvit logo erstatter den gule delen av den orginale logoen. 

Unntak: 

Ved enkelte anledninger vil Glimts logo fremstå i andre former for å fremme et viktig budskap. For eksempel finnes det en egen regnbueversjon av logoen som klubben bruker i ulike anledninger. 

Med shine

Det ble tidligere brukt en versjon av Glimts logo med såkalt shine. Logoen er faset ut og skal ikke lenger benyttes. 

PS! Glimts logo er merkevareregistert. Det betyr at du ikke kan bruke logoen fritt for å markedsføre deg selv, egen bedrift, andre eller Bodø/Glimt uten særskilt tilatelse. 

Retningslinjer for logo.png

Fargekoder: 

Gul: 

 • CMYK: 3-8-93-0
 • RGB: 248-221-0
 • #f8dd00

Svart: 

 • CMYK: 77-70-65-90
 • RGB: 18-15-10
 • #120f0a

Hvit: 

 • CMYK: 0-0-0-0
 • RGB: 255-255-255
 • #ffffff

Trykk: 

Skjerm:

Negativer (kun png): 

Annonse fra Eliteserien: